REHACT AB (publ)

Positiva besked från Natura Center

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 13:17 CET

REHACTs licenstagare för försäljning i Polen, iNergy sp. z o.o., deltar i projekteringen av ett nytt storhotell med ca 2 000 bäddar. Hotellet ingår i projektet Natura Center, en exklusiv rekreationsanläggning med hotell, spa, rehabiliteringsklinik och villor. I första steget planeras REHACTs teknik, Rehact Energy System, att installeras i hotelldelen med beräknad byggstart hösten 2014.

Enligt uppgift från ägaren till Natura Center har man nyligen nått en överenskommelse med en fastighetsfond om investeringar på 350 miljoner PLN vilket innebär att man nu kan starta projektet. Hela projektet, med hotell, spa, klinik och villor, beräknas kräva ca 500 miljoner PLN, ca 1,1 miljard SEK.

-Under förra året tvingades Natura Center genomgå en omstrukturering och refinansiering. Det försenade byggstarten, säger Jerzy Hawranek, som är VD i iNergy sp. z o.o., och det resulterade i att planerad omsättning för iNergy och REHACT uteblev. Nu har de ursprungliga planerna från 2012 utökats med bland annat en större hotelldel och det är där som REHACTs teknik i första hand kommer att användas. Byggstart för hotellet är uppskattad till hösten 2014 och man har för avsikt att hotellet skall stå färdigt ca 20 månader efter byggstart.

-Det här får ses som positiva signaler från Polen, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT. Vi hade tidigare uppskattat värdet av projektet till ca 50 miljoner kronor över en femårsperiod, men det är ännu inte klart hur detta utökade projekt kommer att påverka omsättningen för REHACT. Vi kommer att hålla marknaden informerad när avtal mellan de olika aktörerna i Polen har skrivits.


REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av köpt energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.