Försvarsdepartementet

Positiva diskussioner om nordiskt samarbete för krishantering

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 13:48 CEST

De nordiska försvarsministrarna har under den 2-3 september sammanträtt i Reykjavik, Island.

En av huvudpunkterna vid mötet innebär att Island nu har anslutit sig till det nordiska samarbetet för fredsfrämjande insatser, NORDCAPS (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support). Island har inget militärt försvar och kommer därför att delta i med icke-militära enheter från sin Kris- och fredsenhet. Därmed är samtliga nordiska länder nu med i samarbetet.

NORDCAPS har ett register dit de nordiska länderna anmäler vilka styrkor de kan bidra med till gemensamma insatser. Från och med juli i år finns möjligheten att utifrån detta styrkeregister sätta samman en nordisk krishanteringsstyrka, baserat på den aktuella situationen och uppgiften, upp till en brigads storlek. Styrkan ska kunna användas vid fredsfrämjande operationer. Arbetet med att utforma styrkan har pågått sedan maj 2001 då de nordiska försvarsministrarna enades om att utveckla denna förmåga. Den första övningen för den multinationella brigadledningen blir i samband med övningen Nordic Peace 03 som genomförs i Finland under september i år. Arbetet går nu vidare för att utreda om NORDCAPS ska kunna kombinera mark-, marin- och flygstridskrafter, som bakgrund för diskussion på kommande möten.

På ministermötets agenda stod även det nordiska samarbetet för fredsfrämjande insatser på Balkan. De nordiska försvarsministrarna planerar bland annat att tillsammans besöka Kosovo under november. Syftet med resan är att tillsammans på plats få en bild av det aktuella läget inför de kommande förändringar av styrkorna som nu förbereds. I Kosovo finns idag samtliga nordiska länder representerade och Sverige kommer i november att ta över ledningen för en av brigaderna inom KFOR, Multinational Brigade Centre, efter Finland.

Sverige
Anna Birgerson, Pressekreterare 070-388 72 72

Island
Elin Flygenreng, Pressekreterare +354 545 9900

Finland
Helena Partanen, Enhetschef +358 40 580 3247

Norge
Martin Lohne, Presstalesman +47 975 41 300

Danmark
Martin La Cour, I. kontor +45 339 224 11