ManpowerGroup

Positiva jobbplaner i östra Götalandsregionen

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 07:55 CEST

Arbetsgivarna i östra Götaland lämnar en optimistisk jobbprognos för sommarmånaderna och sysselsättningstrenden +9 procent är Sveriges starkaste. I övriga landet lämnar både Stockholms- och Göteborgsregionen nedslående prognoser medan Skåne och Norrland lämnat försiktigt positiva signaler. Bland de undersökta branscherna förväntar sig handeln ett uppsving medan merparten av övriga branscher rapporterar negativa jobbplaner med stora minskningar både på kvartals- och årsbasis.

Sysselsättningstrenden för östra Götaland är alltså +9 procent, vilket är en nedgång med två procentenheter jämfört föregående kvartal men en uppgång med fyra procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. För riket som helhet är sysselsättningstrenden -1 procent.

- Östra Götaland ser ut att ta över som lok på den svenska arbetsmarknaden i sommar. Att både Stockholms- och Göteborgsregionen och merparten av branscherna lämnar negativa jobbprognoser är oroväckande tecken på en osäker marknad men vi ser samtidigt uppgångar i vår egen verksamhet, som brukar vara en tidig konjunkturindikator, och i senaste inköpschefsindex samt även positiva signaler från USA:s arbetsmarknad, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Östra Götaland i topp men stora nedgångar i Stockholms- och Göteborgsregionen

Arbetsgivarna i fem av sex regioner lämnar svagare prognoser än förra kvartalet, men östra Götaland och Skåne rapporterar trots detta fortfarande en positiv sysselsättningstrend, med östra Götaland i topp. Från övriga landet kommer däremot negativa prognoser: både Stockholms och Uppsala län och Västra Götalands och Hallands län förväntar sig kraftiga nedgångar i sysselsättningen under den kommande tremånadersperioden.

I Norra Sverige och Mellansverige kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer. Ojusterat visar undersökningen på stora nedgångar i norra Sverige medan Mellansverige står stilla på sysselsättningstrenden 0 procent för andra kvartalet i rad.

Hotell- och restaurangbranschen rasar men uppsving för handeln 

Sysselsättningen förväntas gå ner i åtta av de tio undersökta branscherna jämfört med förra kvartalet. Även en årsjämförelse visar minskade sysselsättningsplaner i åtta branscher. Men arbetsgivarna inom parti- och detaljhandeln går mot strömmen och rapporterar med sysselsättningstrenden +6 procent sommarens starkaste jobbplaner, följd av jordbruk, skogsbruk och fiske med +5 procent. Däremot minskar hotell- och restaurangbranschen som haft positiva prognoser under en längre tid nu kraftigt, liksom energisektorn. Stora sysselsättningsnedgångar förväntas även inom gruvindustrin samt transport- och kommunikationsbranschen.

Fortsatt osäkerhet globalt 

På global nivå pekar resultaten på fortsatt stor osäkerhet på arbetsmarknaderna runt om i världen, och få förbättringar är i sikte under det kommande kvartalet. Arbetsgivarna i Taiwan, Brasilien, Peru och Turkiet rapporterar de starkaste sysselsättningsprognoserna medan de svagaste kommer från Italien, Irland och Spanien.

Noterbart är att både Indien och Kina rapporterar nedgångar – Indiens prognos är den svagaste på åtta år – medan andelen av USA:s arbetsgivare som planerar att addera arbetskraft är den högsta på över fyra år. Frankrike däremot tycks ha dragits med i eurokrisen och sysselsättningstrenden är negativ för första gången sedan 2009. I Europa fortsätter den osäkra arbetsmarknaden med med bl a Tyskland i ett slags vänta-och-se-läge och nedgångar i ett starkt Turkiet. Ljuspunkterna inför den kommande tremånadersperioden är fortsatt optimism i Storbritannien och att Grekland, som fortfarande rapporterar negativa siffror, ökar för fjärde kvartalet i rad.

 På manpowergroup.se/pressrum kan följande laddas ner:

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.