Jojka

Positiva marknadstrender och trafikökning skapar investeringsbehov

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 09:00 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 25 jan 2017

Positiva marknadstrender och trafikökning skapar investeringsbehov

Fler och fler företag inser möjligheterna att på olika sätt använda SMS i sin kommunikation. Detta är i hög grad drivet av e-tjänsters starka tillväxt. Det skapar behov hos marknaden att på bättre sätt kunnna analysera sina kampanjer och därmed möjligheter för Jojka att nyttiggöra den trafikdata som passerar genom systemet. Detta är tjänster som starkt efterfrågas av marknaden.

Som tidigare kommunicerats slog Jojka omsättningsrekord under oktober och november. Detta följdes upp av ytterligare en månad med hög trafik i december. Omsättningsökningen bygger till stora delar på ett ökat antal skickade SMS. Denna trend kommer att fortsätta under kommande år dels därför att marknaden i sig växer och dels därför att befintliga kunder skickar mer.

Mot bakgrund av ovan kommer Jojka under våren att i ett första steg investera cirka 1 Msek i sin tjänsteplattform, hela investeringen blir cirka 2 Msek och beräknas vara färdigställd i slutet av 2017. Investeringarna kommer fokusera på användarvänlighet, utökad funktionalitet, förbättrade möjligheter till integration med andra system samt våra möjligheter att påverka våra inköpspriser. Den nya tjänsten kommer att succesivt tas i bruk från maj månad.

SMS som kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 97 % av alla sms som skickas läses inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

www.jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.