Sveriges Kommuner och Landsting

Positiva resultat för kommunerna

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 10:54 CET

Det ekonomiska resultatet för kommunerna uppgår till 8,5 miljarder kronor 2005 enligt de preliminära boksluten. Det är det bästa resultatet på många år och ca 6 miljarder kronor bättre än 2004. Om extraordinära poster läggs till, främst realisationsvinster, uppgår resultatet till drygt 11 miljarder kronor.

En viktig förklaring till resultatförbättringen är att statsbidragen till kommunerna ökade rejält 2005. En annan förklaring är en återhållsam kostnadsutveckling.

Det samlade överskottet ligger ungefär i linje med tumregeln för god ekonomisk hushållning. Kommunerna behöver ha ett överskott på minst 7 miljarder kronor per år för att kunna hantera bland annat de kostnadsökningar i form av pensionsutbetalningar och äldreomsorg som följer när 40-talisterna går i pension.

Förbättringarna är särskilt stora i de kommuner som förra året hade de största underskotten. Nästan alla kommuner har en ekonomi i balans 2005. Endast 17 kommuner uppvisar ett underskott 2005 jämfört med närmare 100 kommuner 2004.

- Jag är mycket nöjd för att den positiva trend som förbunden beskrev i höstens ekonomirapport håller i sig, säger Ilmar Reepalu ordförande i Svenska Kommunförbundet. Särskilt glädjande är att de kommuner som förra året hade de största underskotten också är de som uppvisar de största resultatförbättringarna 2005. Förtroendet för kommunerna som välfärdsproducenter är beroende av att ekonomin sköts på ett bra sätt.

- Det överskott vi nu har uppnått ger ett välkommet reformutrymme som kan förbättra välfärden för många. Men vi måste långsiktigt ha ett överskott på 7-8 miljarder i kommunsektorn för att kunna behålla dagens välfärdsnivå, avslutar Ilmar Reepalu.

Läs mer om kommunernas bokslut.

För mer information: Avd. för ekonomi och styrning, Chefekonom Clas Olsson,
tfn 08-452 79 05, mobil 070-620 64 17, clas.olsson@skl.se
Handläggare Anders Nilsson, tfn: 08-452 76 42 anders.nilsson@skl.se
Ekonom Henrik Berggren, tfn: 08-452 77 42 henrik.berggren@skl.se

Sidan granskad 16 mar 2006