Kopparberg Mineral

Positiva resultat från sommarens karteringar

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 09:03 CEST

(Aktietorget: KMIN B)

Utvärderingen av den första delen av sommarens karteringar är nu klar och har gett spännande resultat. Inom de områden som omfattas av undersökningstillstånden Sör-Älgen och Sången har ett antal omvandlade och urlakade zoner identifierats, vilka indikerar att malmhorisonter kan finnas i närheten. Bolaget kommer därför att inleda geofysiska mätningar omfattande ca 250 ha så snart den pågående kampanjen norr om Kopparberg är avslutad. I första hand söker bolaget efter förekomster av koppar, zink och bly i området, men det finns också förutsättningar för silver och guld mineraliseringar. Bolaget planerar att inleda mätningarna vecka 37.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Lundgren, VD
Tfn: 0580-888 90
E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 16 undersökningstillstånd om cirka 8 017 hektar.