Byggnads

Positiva signaler från Byggnads

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 11:27 CET

Sveriges Byggindustrier (BI) har idag tagit emot Byggnads yrkanden inför avtalsförhandlingarna. Byggnads yrkar på att ett nytt Byggavtal ska ersätta de nuvarande Byggnads- och Anläggningsavtalen samt på förändringar i avtalet som är branschspecifika och dessutom på tillägg- och förändringar som härrör från LO:s gemensamma avtalsplattform. Avtalsperioden ska vara 1 år. BI kommer, helt enligt förhandlingsordningen, att överlämna sina yrkanden till Byggnads inom 20 dagar.

- Vi är inte förvånade över Byggnads krav då de till övervägande del känns igen i LO:s gemensamma avtalskrav, säger Mats Åkerlind, BI:s förhandlingschef och vice VD i en kommentar.

Som en konsekvens av 2009 års avtalsförhandlingar tillsattes en partsgemensam arbetsgrupp med uppdraget att utarbeta ett förslag till nytt Byggavtal. Arbetet inleddes i april 2009 och är nu i slutskedet. Av direktivet till arbetsgruppen framgår att texterna ska vara enkla och tydliga och skapa förutsättningar för färre konflikter och en stärkt konkurrenskraft inom byggsektorn.

- Vi konstaterar med tillfredsställelse att Byggnads är angelägna att slutföra arbetet i arbetsgruppen, fortsätter Mats Åkerlind. Därför är förutsättningarna goda för att vi ska kunna träffa överenskommelse om ett nytt Byggavtal som kommer att medföra ordning och reda i parternas avtalsförhållande.

Byggnads har uttalat att de önskar slutföra förhandlingarna i god tid före 31 mars i samma goda anda som präglat arbetsgruppens arbete.

- Vi delar Byggnads förhoppning om förhandlingar i god anda och vi ska från vår sida göra vad som går för att få ett avtal i hamn före 31 mars, avslutar Mats Åkerlind.


För ytterligare information kontakta Mats Åkerlind, Förhandlingschef och vice VD, Sveriges Byggindustrier, 070-381 00 87
Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org