Södra Norrlands Vindkraftcentrum

Positiva toner till havsbaserad vindkraft i Söderhamn

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 15:32 CEST

Miljödomstolen gav i går sitt tillstånd till vindkraftsparken på Storgrundet strax utanför Söderhamns fastland.

Storgrundet är utpekat som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten men i regionen finns många plaster, såväl på land som till havs, som är lämpliga för vindkraft. Av den anledningen håller ett vindkraftcentrum på att skapas.

- Planerna på att bygga en vindkraftpark på Storgrundet tog nu ytterligare ett naturligt steg framåt, säger Gunnar Olsson, projektledare på Södra Norrlands Vindkraftcentrum och fortsätter:
- Nu gäller det att skapa bästa möjliga utväxling för regionen och ta tillvara de miljardsatsningar vi står inför.

Södra Norrlands Vindkraftcentrum är en långsiktig satsning som vilar på flera ben men särskilt viktigt i uppstartsfasen är näringslivs- och affärsutveckling.

Det spelar en avgörande roll hur kommuner, näringsliv och samhället i stort väljer att förhålla sig till vindkraftsexpansionen menar Thomas Tiger, affärsutvecklare på Södra Norrlands Vindkraftcentrum.
- Det investeras redan stora summor i vindkraft i vår region och mer kommer det att bli. För oss på vindkraftcentrum gäller det nu att lyssna av företagens behov och hjälpa dem möta vindkraftsindustrins aktörer.

För mer information kontakta:
Gunnar Olsson, projektledare, Södra Norrlands Vindkraftcentrum.  
Mobil: 070-620 41 78, E-post: Gunnar.olsson@soderhamn.se

Patrik Danielsson, informationsansvarig, Södra Norrlands Vindkraftcentrum.  
Mobil: 073-461 55 65, E-post: patrik.danielsson@soderhamn.se

Södra Norrlands Vindkraftcentrum har som uppdrag att tillvarata de tillväxtmöjligheter som vindkraftsinvesteringarna i regionen innebär. Vi ska ge näringsliv och samhälle möjlighet att ta del av samt delta i vindbranschens utveckling.

Vårt långsiktiga huvudmål är att skapa varaktiga arbetstillfällen som sträcker sig långt efter själva utbyggnadsperioden av de planerade vindkraftverken.