IT&Telekomföretagen

Positivare framtidstro och ökade planer på nyanställning bland Sveriges IT-företag

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:26 CET

Det framgår av IT-tjänsteindikatorn, som publiceras kvartalsvis av IT&Telekomföretagen i samarbete med IDC. Indikatorn baseras på en enkätundersökning till företag inom IT-tjänstesektorn. Den aktuella mätningen avser företagens förväntningar inför första kvartalet 2010 samt planer på nyanställning inför Q2.

– Vi har sedan den första mätningen inför Q3 2009 observerat en positivare framtidstro bland IT- och telekomföretagen. En trend som alltså håller i sig, säger Nils Molin, vd IDC Sverige.

Planerna på att nyanställa ökar för varje kvartal och det är fortfarande Mitt Sverige som visar den starkaste utvecklingen; 34 procent av de företag som finns i regionen planerar att öka antalet anställda inför Q2, detta är en ökning med 2 procentenheter jämfört med förra mätningen. Den största procentuella ökningen ser vi dock i västra Sverige där ökningen står för 3 procent. Vi ser också att antalet företag som planerar att dra ner på antalet anställda minskar inför Q2.

– Hela 50 procent av alla företagen som svarat på enkäten planerar att nyanställa inför Q2 2010. Jämför med den första mätningen ger det en sammanlagd ökning på hela 20 procentenheter. Det är framför allt de stora företagen som planerar nyanställning och då inom kompetenserna Affärsutvecklare, IT-Arkitekt samt Produkt/Systemutvecklare där hela 40 procent av de stora bolagen uppgav att det råder brist, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen inom Almega.

Se bifogad ”Sammanfattning” för närmare analys. För en fullständig rapport, inkl. resultat och siffror, vänligen kontakta Ellinor Bjennbacke alt. Nils Molin.

 

Kontakt:

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega
anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 50

Nils Molin, VD, IDC Sverige
nmolin@idc.com tel. 0733-499 600

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 93 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se