Huddinge kommun

Positivt besked för Spårväg syd

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2017 10:43 CEST

Huddinge kommun välkomnar beskedet att staten, Stockholms läns landsting och Stockholms stad tillsammans med Huddinge kommun vill finansiera Spårväg syd.

– Ett mycket positivt besked för Huddingeborna. Spårväg syd möjliggör en fortsatt stark tillväxt för Huddinge och södra Stockholm, nya bostäder, en större och starkare arbetsmarknad och ett växande näringsliv, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Spårväg syds sträckning ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen.

– Spårväg syd knyter ihop och förbättrar tvärförbindelserna mellan de viktiga utvecklingsområdena där det finns tunnelbana, pendeltåg och stombusstrafik. Spårväg syd kommer också ge folk bättre förutsättningar att resa hållbart och innebära att Huddinge får ett tillgängligt kollektivtrafiksystem att lita på, säger Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor (L).

Längs med sträckningen planeras för cirka 18 500 nya bostäder i Flemingsberg, Masmo, Vårby, Kungens kurva och Segeltorp.

Jag är glad att vi har en bred politisk samsyn i den här frågan. Det skapar långsiktiga förutsättningar att stärka Huddinge med fler bostäder, arbetsplatser och bättre möjligheter att resa kollektivt. Spårväg syd kommer att göra Huddinge mer attraktivt och stärka kommunen långsiktigt, säger Sara Heelge Vikmång, (S) gruppledare och kommunalråd i opposition.

Projektstart för Spårväg syd beräknas till år 2024. Staten öppnar dock upp för en tidigareläggning om landsting och kommun kommer överens. 

För mer information kontakta:
Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande (M), 0708-790 300
Ulrika Lamberth, PR-ansvarig, 08-535 301 71


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.