Paroc

Positivt besked från Trähus- och entreprenörsdagarna ”Sverige klarar EU:s nya direktiv”

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 13:56 CET

Bild text: Med Passivhus Granbäck visar Paroc att det redan idag är möjligt att bygga så energisnålt som EU kräver.

Målsättningen med det nya direktivet är bland annat att minska koldioxidutsläppen genom att förbättra byggnaders energieffektivitet. Inom EU står just byggnader för 40 procent av den totala energianvändningen. Det som drar mest energi i byggnader är belysning, uppvärmning, varmvatten och kylning.

Direktivet innebär bland annat att den totala energianvändningen för bostäder ska vara halverad år 2050. Ett av delmålen i den förändringen är att till år 2020 minska byggnaders energianvändning med 20 procent i jämförelse med 1995 års nivå.

Energimyndigheten arbetar nu med att ta fram ett förslag på en strategi för hur man ska implementera det nya EU-direktivet i Sverige, ett arbete som kommer att vara klart under hösten 2010.
– En av de stora utmaningarna är att få fastighetsägarna att se lönsamheten i att bygga om befintliga byggnader. Vi arbetar bland annat med en visualiseringsmodell som har blivit en succé hos fastighetsägarna, och som visar helheten. Med hjälp av diagram visar vi även att en ombyggnation leder till halverad energiförbrukning och därmed minskade kostnader, förklarar Thomas Berggren.

Ulla Jansson, expert på Passivhus och forskare vid Lunds Universitet, höll ett föredrag om ”Brukarperspektivet och Passivhus”. Hon menar att fokus måste flyttas från hur mycket energi man förbrukar, till effektbehovet, det vill säga hur mycket energi som förbrukas under årets kallaste dag.
– Det här ställer höga krav på trähustillverkarna, säger Ulla. De måste producera hus med riktigt bra klimatskal. Bygg lite tätare med traditionella material och metoder. Använd mekanisk ventilation och värmeväxling, utbilda sedan brukarna och hjälp dem att komma i gång med sitt boende. Då kommer vi att få slutprodukter av mycket hög kvalitet.

För ytterligare information:
Tommy Ingelskog, försäljningschef Paroc Byggisolering, tfn 070-699 06 62
Maria Mehner, chef marknadsföring Paroc Byggisolering, tfn 0500-46 91 78
Bilder för fri publicering, Linda Joneland, tfn 031-701 33 34
www.paroc.se, www.energiklokthus.se, www.passivhus.nu och www.granback.se

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2008 var EUR 446 miljoner och anställda 2332.