Energigas Sverige

Positivt besked om nedsatt förmånsvärde kan öka gasbilsförsäljning

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2013 10:56 CEST

Försäljningen av gasbilar som tjänstebilar kan åter ta fart, efter att regeringens beslut om förlängning av den nedsatta förmånsbeskattningen i tre år, från 2014 till utgången av 2016. Fler gasbilar på vägarna minskar utsläppen och driver på produktionen av biogas.

Det reducerade förmånsvärdet till tjänstebilsköpare som väljer gasbil, elbil eller laddhybrid förlängs till utgången av 2016, meddelade i dag energiminister Anna-Karin Hatt. För gasbilsförsäljningen är beskedet mycket efterlängtat. Förmånen som de senaste åren gett en tjänstebilsköpare 40 procent reducerad beskattning har varit ett viktigt styrmedel för att öka försäljningen av miljöbilar. I avvaktan på besked om förlängning har andelen miljöbilar bland tjänstebilarna börjat sjunka.

- Mycket positivt att Anna-Karin Hatt och regeringen nu ger ett klart och tydligt besked om vad som gäller för tjänstebilarna de kommande tre åren. Nu kan försäljningen av gasbilar åter ta fart. Det är positivt inte bara för tjänstebilsförarna utan också för klimatet och för luftkvaliteten i våra städer, säger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige.

Reglerna om reduceringen av förmånsvärdet har sänkt kostnaden för tjänstebilsförare på nya gasbilar till samma nivå som motsvarande bensin- och dieseldrivet fordon och gett ökad försäljning av gasbilar.

- Även privatbilsmarknaden drar nytta av denna reducering då tjänstebilarna normalt kommer ut på andrahandsmarknaden efter tre år. Detta leder i sin tur till att fler nya gastankstationer etableras och efterfrågan på biogasproduktionen ökar, avslutar Mathiasson.

I dag finns det över 140 publika tankställen i Sverige och det rullar cirka 40 000 gasfordon på Sveriges vägar. Fordonsgasen ersatte under år 2012 bensin och diesel motsvarande cirka 91 000 personbilar. Det innebar en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 260 000 ton under perioden samt ett viktigt bidrag till bättre luftkvalitet i städerna.

Statistik över antal gasbilar, leveranser av fordonsgas och antal tankställen för fordonsgas från 1995 och framåt finns att tillgå på www.gasbilen.se.
 


Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.