Värnamo kommun

Positivt bokslut för Värnamo kommun

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 10:31 CET

Värnamo kommuns preliminära bokslut för 2006 är nu klart. Resultatet uppgår till 57,2 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner bättre än budgeterat. Verksamheterna visar ett sammanlagt överskott gentemot budget med 21 miljoner kronor, varav omsorgsnämnden och kommunstyrelsen redovisar de största överskotten med 11 respektive 7 miljoner. Vidare ger konjunkturuppgången i samhället utslag i ökad sysselsättning och därmed bättre skatteintäkter på drygt 11 miljoner.
Kommunstyrelsens ordförande Maria Leifland kommenterar resultatet
"Ekonomin är fortsatt god för Sveriges kommuner och landsting. Värnamo kommun är i detta fall inget undantag. 2006 års resultat ligger helt i linje med ambitionen att ha fokus på god ekonomisk hushållning och ett långsiktigt hållbart resultat, allt för att bibehålla en god kvalitet och att kunna möta framtida behov av bland annat vård och omsorg."