Värnamo kommun

Positivt bokslut för Värnamo kommun

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 09:20 CEST

Värnamo kommuns bokslut för 2005 är nu klart. Resultatet uppgår till 59,7 miljoner kronor, vilket är 33 miljoner bättre än budgeterat. Av kommunens verksamheter visar omsorgsnämnden det största överskottet med 11 miljoner kronor, medan medborgarnämnden har ett underskott på 3,2 miljoner kronor.

"Värnamo kommun har fokus på god ekonomisk hushållning och ett långsiktigt hållbart resultat - allt för att Värnamo kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. 2005 års resultat ligger helt i linje med denna ambition." Så kommenterar Maria Leifland, kommunstyrelsens ordförande det positiva resultatet.