Landstinget i Jönköpings län

Positivt delårsresultat för Landstinget

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 14:07 CEST

Landstingets överskott väntas bli 390 miljoner kronor 2005.

När budget för 2005 beslutades, räknade Landstinget med plus 205 miljoner kronor.

I delårsrapporten, som behandlats under landstingsfullmäktiges oktobermöte, förklaras den stora förbättringen jämfört med budget: Landstinget gjorde en reavinst när Hälsohögskolan såldes, ett positivt finansnetto och de nya löneavtalen börjar inte gälla förrän 1 oktober.

De tre faktorerna är engångshändelser och påverkar inte framtida resultat, men är ändå ett välkommet och nödvändigt tillskott inför kommande pensionsutbetalningar.Mer än ekonomi

Delårsrapporten berättar, utöver de ekonomiska delarna, också om Landstingets verksamheter under de första åtta månaderna.

Inom området hälsa och vård kan bland annat nämnas att:

länsborna är något mer nöjda än genomsnittet med tillgänglighet, förtroende och bemötande.
86 procent av alla samtal till vårdcentralerna besvaras och svarstiden i genomsnitt är 1,7 minuter. Skillnaderna är dock stora mellan Landstingets vårdcentraler och det finns enskilda vårdcentraler där det tar ”oacceptabelt lång tid att komma fram på telefon”.
de senaste årens intensiva arbete för att förbättra tillgängligheten, innebär att Landstinget ligger bra till när den nationella vårdgarantin införs 1 november i år.
70 procent av specialistmottagningarna klarar vårdgarantin. Övriga ligger nära, medan några fortfarande har svårigheter – till exempel urologi och neurologi.
väntetiderna för operation av höft- eller knäplastik är bland de kortaste i landet, 12–16 veckor, medan den som ska ryggopereras kan få vänta i 60 veckor.
utprovning av hörapparat är ett område som brottats med långa väntetider. Men sedan april i år har antalet patienter som väntar på tid för nybesök halverats till 300. Väntetiden ligger på mellan fyra och sex månader.
på Ryhov kan ytterligare sex patienter få dialys och dessutom görs i år 20 fler kranskärlsutredningar och 55 fler ballongvidgningar.
60 procent av vårdcentralerna kan erbjuda stöd till den som vill gå ned i vikt och 90 procent erbjuder också hjälp för dem som vill sluta röka eller snusa.
Hela delårsrapporten finns på Landstingets ekonomi – Bokslut och delårsrapporter
http://www.lj.se/extweb/shownode/infopage.jsp?nodeId=31698&childId=3628

Landstinget i Jönköpings län
Lisbeth Lejon, informationsavdelningen, Landstingets kansli
E-post: Lisbeth.Lejon@lj.se