Eskilstuna kommun

Positivt ekonomiskt resultat för elfte året i rad

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2015 10:00 CET

För elfte året i rad visar Eskilstuna kommun ett positivt ekonomiskt resultat. Resultatet för 2014 är 32 miljoner kronor. Bolagskoncernen gör ett av de starkaste resultaten genom tiderna med ett överskott på cirka 115 miljoner kronor. Sammantaget är det ett starkt resultat.

Kommunens resultat på 32 miljoner är bra, men inte lika starkt som under de senaste åren. Bidragande orsaker är en svagare konjunktur med lägre skatteintäkter, fler barn i förskola och grundskola samt ökade kostnader inom vård och omsorg.

Eskilstuna och hela kommunsverige står nu inför en tuffare period under de kommande två mandatperioderna med bland annat stora demografiska utmaningar och behov av att successivt bygga ut äldreomsorgen.

- Det är absolut ingen kris, men de utmaningar vi står inför kräver att vi hjälps åt för att komma till rätta med dem, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande. Det positiva är att vi blir fler barn och unga, att vi blir fler invånare som gemensamt kan utveckla Eskilstuna. Samtidigt krävs att hela organisationen kan samordna sig på ett klokt sätt så att vi kan leverera välfärd med kostnadseffektiva tjänster. Alla våra verksamheter behöver ha en god kvalitet och ett bra ekonomiskt resultat för att kunna möta framtiden.

- Det är mycket tillfredsställande att bolagskoncernen visar ett så starkt resultat, säger Lars Andersson, ordförande i Eskilstuna Kommunföretag AB. Det ger oss bättre förutsättningar att klara de stora investeringar som vi står inför framöver, det gäller både utmaningen att få fram fler bostäder och behoven av återinvesteringar inom energiområdet.

En stark ekonomi och en växande stad med ökade skatteintäkter är grunden för att fortsätta höja utbildningsnivån, skapa sysselsättning, ta ansvar för en socialt hållbar framtid och bygga en attraktiv stad. Det ger förutsättningar för nödvändiga investeringar i ny infrastruktur, kommunikationer, energisatsningar, bostäder, äldreboenden, förskolor, arena och badhus.

För mer information:
Jimmy Jansson, ordförande kommunstyrelsen, 073-950 61 75
Lars Andersson, ordförande Eskilstuna Kommunföretag AB, 070-546 31 86
Tommy Malm, ekonomidirektör, 073-950 66 80

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.