Tyresö kommun

Positivt ekonomiskt resultat för Tyresö kommun

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 13:05 CET

Tyresö kommuns bokslut visar för sextonde året i rad positivt resultat. Resultatet för kommunens ordinarie verksamhet år 2012 blev 25 miljoner kronor.

För sextonde året i rad presenterar Tyresö kommun ett positivt resultat. Det redovisade resultatet inklusive engångspåverkan från markförsäljning och återbetalning av försäkringspremier för avtalsförsäkringar uppgår till hela 108 miljoner kronor.

Räknar man bort posterna av engångskaraktär blev resultatet för den ordinarie verksamheten 25 miljoner kronor. Det är 19 miljoner lägre än budgeterat, vilket till största delen beror på att kostnaderna för gymnasie- och grundskole-utbildning blev högre än beräknat.

Under året uppgick nettoinvesteringarna till hela 329 miljoner kronor. Det är det högsta beloppet i kommunens historia. Bland annat har om- och nybyggnationen av Nyboda skola slutförts under året och den nya evenemangsarenan Tyresöhallen, med plats för 800 åskådare, invigts.

- Det är mycket tillfredsställande att vi i Tyresö under en så lång period har kunnat hålla en stabil ekonomi. Överskott i driften är nödvändigt för att hantera pensionsåtaganden och möta investeringsbehov i en kommun med Tyresö tillväxt säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl, (M), i en kommentar.

- Jag gläder mig även åt att omvandlingen av kommunens centrala delar mot en mer modern stadsbebyggelse har skjutit ordentlig fart under året. Utmaningen blir nu närmast att prioritera hårt mellan olika investeringsbehov för att inte kommunens lån och räntekostnader ska öka till en alltför tung belastning i framtiden, säger han.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2012 för Tyresö kommun (pdf öppnas i nytt fönster).

För mer information:
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl, (M), 08-5782 9131, 070-488 9131, e-post: fredrik.sawestahl@tyreso.se
Ekonomichef Dan Näsman, 08-5782 91 40, 070-488 91 40, e-post: dan.nasman@tyreso.se

 


 

 

Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se
Här hittar du även vårt pressrum: http://www.tyreso.se/pressrum Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/