Fastighetsägarna

Positivt för bostadsbyggandet att regeringen ändrar sig om ränteavdrag

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2018 13:17 CET

Regeringen backar delvis från det hårt kritiserade förslaget om kraftigt begränsade ränteavdrag för företag och lägger sig nu istället på EU:s miniminivå. Förslaget innebär att Sverige nu får liknande regler som övriga EU-länder.

– Det är bra att regeringen tagit till sig av kritiken mot det ursprungliga förslaget som skulle inneburit en tvärnit för bostadsbyggandet, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna.

Regeringen ändrar sig om förslaget till ränteavdragsbegränsningar och lägger sig nu på EU:s miniminivå. Det framgår av en lagrådsremiss som finansminister Magdalena Andersson (S) idag överlämnar till lagrådet.

– Det är glädjande att regeringen lyssnat på kritiken som Fastighetsägarna och övriga näringslivet fört fram mot förslaget om ränteavdragsbegränsningar och nu inte går länge än vad EU kräver, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna.

– Regeringen undantar nu räntekostnader under 5 miljoner kr från bestämmelserna om ränteavdragsbegränsningar. Det är positivt, särskilt för mindre fastighetsföretag. Men även här borde regeringen utnyttjat EU:s regler som gör det möjligt att undanta räntekostnader upp till 3 miljoner euro. Det skulle ge en positiv signal för ökade investeringar från fastighetsföretag, säger Ulla Werkell.

Regeringen avser också att utreda om långsiktiga offentliga infrastrukturinvesteringar ska undantas från reglerna om ränteavdragsbegränsningar.

– EU-direktivet ger utrymme för att undanta fastigheter från reglerna om ränteavdragsbegränsningar. Den möjligheten bör regeringen utnyttja. Det är en fråga som Fastighetsägarna länge drivit för att stimulera fortsatt bostadsbyggande, säger Ulla Werkell.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.