Svenska Spel

Positivt första halvår för Svenska Spel

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2012 14:05 CEST

Svenska Spels resultat efter finansiella poster och skatt för första halvåret 2012 blev 2 419 miljoner kronor, en ökning med 63 miljoner kronor (2,7%) jämfört med samma period 2011. 

– Försäljningen ökar i butik och vi behåller våra marknadsandelar på nätet och i mobilen vilket är starkt i den hårda konkurrens vi möter, säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

Svenska Spels VD Lennart Käll kommenterar resultatet för första halvåret 2012:

  • Ökad försäljning av sportspel, Triss och Lotto. Nettospelintäkterna uppgick till 4 775 miljoner kronor, en ökning med 124 miljoner kronor (2,7%) jämfört med första halvåret 2011. Det positiva resultatet beror främst på en ökad försäljning av sportspel, Triss och Lotto.
  • Utveckling av spelansvarsåtgärder. En nyhet är lanseringen av en spelansvarsapp – Spelkollen - som ger kunderna ytterligare möjlighet att själva kontrollera sitt spelande via mobilen. Dessutom har självtestet där kunder kan testa sina spelvanor gjorts tillgängligt via mobil.
  • Riksrevisionens granskning. I slutet av juni presenterade Riksrevisionen en granskning av statens styrning av spelmarknaden och gav i sin rapport ett antal rekommendationer både till regeringen och till Svenska Spel.
  • Nöjda kunder och fortsatt starkt imagevärde. Svenska Spels senaste imageundersökning visar att 63 % av svenska folket är positiva till bolaget, fortsatt starkast bland spelbolagen. 39 % anser att Svenska Spel tar sitt ansvar för att minska spelberoendet. Siffran är med marginal den högst uppmätta i jämförelse med andra spelbolag i mätningen.


Delårsperioden januari - juni 2012 i korthet

  • Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 4 775 miljoner kronor (4 651), en ökning med 2,7%.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 394 miljoner kronor (2 326), en ökning med 2,9%.
  • Koncernens resultat för halvåret uppgick till 2 419 miljoner kronor (2 356), en ökning med 2,7%.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 21,2% (21,4%). Lägre marginal p g a förändrad produktmix, samt ökade rörelsekostnader

Delårsrapport januari–juni 2012 hittar du här

För mer information kontakta:
Lennart Käll, VD, tel 08-757 77 77.
Marie Loob, Finansdirektör/Vice VD, tel 0498-26 37 24.
Annika Ferm, Kommunikationsdirektör, tel 070-819 92 91.

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag och ägs av svenska staten där hela vinsten går tillbaka till samhället. Bolaget erbjuder sport- och turspel via ombud, i mobilen och på www.svenskaspel.se, samt spel på värdeautomater (Vegas). I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. I sortimentet återfinns flera kända varumärken, bland andra Triss, Lotto, Oddset och Stryktipset. Cirka 75 procent av den vuxna befolkningen spelar någon gång under året på något av bolagets spel och varje år betalar Svenska Spel ut vinster till ett värde av cirka 12 miljarder kronor. Svenska Spel är också Sveriges största idrottsponsor. Vår vision är att spel ska vara till glädje för alla!

I Svenska Spels medierum http://media.svenskaspel.se hittar du nyheter, pressmeddelanden, bilder och kontaktuppgifter.