SveaReal AB

Positivt halvårsresultat för SveaReal

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 17:04 CEST

SveaReals vinst ökade från 9 MSEK första halvåret 2011 till 21 MSEK motsvarande period i år. SveaReal har fortsatt låga vakanser och visar även ett stabilt positivt resultat.
SveaReals finansiering har varit i fokus under andra kvartalet med både en riktad nyemission till aktieägarna och en refinansiering vilket lett till en sänkt belåningsgrad till 62%.

- Verksamheten i SveaReal följer i stort den plan vi har lagt för året och vår position efter nyemissionen och refinansieringen är betydligt starkare än tidigare, säger SveaReals VD Claes Malmkvist. 

- Summan av de genomförda åtgärderna innebär att vi kommer att kunna intensifiera våra utvecklingsinsatser kring kunder och fastigheter, avslutar Claes.

SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vår styrka är tillhandahållande av kommersiella fastigheter för logistik, kontor och industri genom nära kundrelationer på tillväxtorter som Storstockholm, Linköping, Västerås, Borås och Öresundsregionen.
SveaReals framgång bygger på medarbetarnas engagemang och kunskap om kundernas behov och förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter.

Handel med SveaReals aktier sker via aktiehandlare på den norska marknaden. Mer information om finns på vår hemsida.