Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)

Positivt kammarrättsavgörande om bilstöd

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 17:40 CEST

I en viktig dom fastslår Kammarrätten i Jönköping (mål nr 3689-08 meddelad 2009-04-03) att hela familjens behov ska beaktas vid beslut om anpassning av bil för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Försäkringskassan och länsrätten nekade en familj anpassningsbidrag för att sätta in kompletterande stolar i en familjebuss där originalsofforna hade behövts tas bort som ett led i anpassningen. Detta motiverades med att stolar för den övriga familjen inte var nödvändiga för att barnet med funktionsnedsättning skulle kunna bruka fordonet. Detta fick den absurda konsekvensen att hela familjen inte kunde resa tillsammans i bussen som de hade köpt för flera hundra tusen kronor. Barnet med funktionsnedsättning berövades därmed möjligheten att resa tillsammans med sina syskon och föräldrar som andra barn.

Men i en nyligen avkunnad dom har familjen alltså fått rätt till den nödvändiga anpassningen.

Kammarrätten hänvisar i sina domskäl till bestämmelsens förarbeten som säger att "innehav av bil är för dessa familjer ofta en avgörande förutsättning för att de ska kunna förflytta sig tillsammans med barnet" (prop. 1987/88:99, s 16). Kammarrätten konstaterar att bilen behövde utrustas med två nya stolar för att kunna användas av hela familjen. Stolarna var därför enligt kammarrätten nödvändiga för att barnet med rörelsehinder skulle kunna bruka fordonet.

RBU:s förbundsjurist Henrik Petrén som har hjälpt familjen med överklagandet välkomnar domen:

-Kammarrättens dom innebär att en viktig princip fastslås, nämligen att hela familjens möjligheter att använda bilen är avgörande även för barnet med funktionsnedsättning. Vi har hela tiden, bland annat utifrån ett barnperspektiv, argumenterat för att detta måste gälla, men tyvärr har Försäkringskassan fram till nu haft uppfattningen att anpassningsbidrag endast ska kunna ges för sådant som har fysisk betydelse för barnet med funktionsnedsättning.

För mer information:

Henrik Petrén telefon 070 889 75 44 eller henrik.petren@riks.rbu.se