Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

”Positivt med satsningar på besöksnäringen!”

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:26 CEST

Det är angeläget att utöka marknadsföringen av Sverige i utlandet. Det skriver regeringen i årets vårproposition och föreslår samtidigt en höjning av anslagen för turistfrämjande arbete med 10 miljoner kronor per år under en treårsperiod, med start 2007. Sveriges Hotell- och Restaurang­företagare, SHR, välkomnar förslaget.– För besöksnäringen är detta en mycket efterlängtad satsning. Sverige är i stort behov av ökade statliga insatser för att locka fler besökare till vårt land. Besöksnäringen är en näring med enorm potential för sysselsättning. Med fler utländska besökare kommer många nya jobb att kunna skapas, kommenterar SHR:s vd Mats Hulth och tillägger:­– Samtidigt är sammanlagt 30 miljoner kronor väldigt lite pengar i sammanhanget. Vi skulle helst se att regeringen åtminstone dubblerade dagens satsningar på cirka 90 miljoner per år.SHR är också positiva till regeringens överväganden om att inlemma besöksnäringen och tjänstesektorn i sitt strategiska utvecklingsprogram för svensk industri. Att i högre grad lyfta fram tjänstesektorns och besöksnäringens betydelse och att se vikten av att satsa forskningsresurser även inom dessa sektorer är mycket positivt, menar SHR.– Sammanfattningsvis är det är med försiktig optimism vi tar del av vårpropositionen. Vi upplever att regeringen har lyssnat på våra synpunkter, men vi vill självklart också se att dessa löften bli verklighet, säger Mats Hulth och avslutar:– Vi hoppas på en fortsatt god dialog och fortsatt arbete för att lyfta fram besöksnäringen och ta tillvara dess stora potential.För ytterligare kommentarer, kontakta SHR:s vd Mats Hulth, telefon 0705-82 82 84.SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är bransch- och arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangföretagen i Sverige. Våra medlemmar driver tillsammans 4400 hotell och restauranger och vårt medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se