Sjukvårdsrådgivningen

Positivt med vård via nätet visar ny doktorsavhandling

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 14:10 CET

De allra flesta tillfrågade är mycket nöjda med vårdkonsultationer på nätet genom Fråga doktorn. Det gäller både de som ställt frågor om den egna eller anhörigas hälsa och de läkare som svarat. Det framgår av en vetenskaplig undersökning av Fråga doktorn, som var föregångaren till nuvarande Fråga Sjukvårdsrådgivningen.se där både sjuksköterskor och läkare besvarar frågor.

Allmänläkaren Göran Umefjord, som var en av de svarande läkarna i Fråga doktorn, har nyligen disputerat vid Umeå universitet på en avhandling om så kallad textbaserad konsultation via Internet. Göran Umefjords undersökning beskriver erfarenheter från de fyra första årens verksamhet i Fråga doktorn. I olika enkäter har han låtit både användare och svarande doktorer svara på frågor om tjänsten.

Några av fördelarna med vård via nätet är enligt de tillfrågade att det är enkelt och bekvämt att ställa frågor när det passar en själv och att man får bra svar som man har nytta av. Många av de tillfrågade tycker också att en fråga på nätet ofta kan ge tillräckligt svar och att tjänsten är ett bra komplement till den vanliga vården. Men de flesta anser dessutom att en vårdkonsultation via Internet inte alltid kan ersätta det personliga mötet.

Ett bra komplement till vanlig vård
De allra flesta som tillfrågades var nöjda och såg Fråga doktorn som ett bra komplement till vanlig vård. Nästan hälften ansåg att svaret de fick gav tillräcklig information och att de inte behövde gå vidare med sin fråga.

Fråga doktorn användes främst för att få en första bedömning av ett medicinskt problem, för att få ytterligare information om en medicinsk åkomma under en pågående behandling och för att få en annan läkares bedömning, en så kallad second opinion.

Många uppskattade tjänsten eftersom
- den är enkel och bekväm
- man kunde vara anonym
- doktorer i den vanliga vården ofta är stressade
- det är svårt att få den egna tiden att räcka till för att söka vård
- väntetider i den vanliga vården är alltför långa.

Vissa av de tillfrågade hade upplevt att kontakten med sin vanliga läkare eller sjuksköterska av olika anledning inte hade fungerat så bra. Därför valde de att vända sig till en doktor på nätet.

Läkarna som besvarade frågorna var allmänläkare från hela landet och upplevde sitt nya uppdrag som stimulerande, utmanande och lärorikt. Detta trots att de inte kunde se frågeställarna eller göra en kroppsundersökning. Läkarna uppskattade möjligheten att få reflektera över frågorna innan de svarade.

Några fakta om Fråga doktorn:
- Under de fyra åren besvarades cirka 38 000 frågor.
- Tre fjärdedelar av dem som ställde frågor var kvinnor, de flesta i åldern 21-60 år.
- Frågetjänsten användes dygnet runt under veckans alla dagar.
- Människor i tättbefolkade områden ställde flest frågor, räknat per antal invånare.
- De flesta frågade för egen del.
- Nästan hälften av frågeställningarna hade inte bedömts inom vården tidigare.
- Endast några få använde tjänsten flera gånger.

Göran Umefjords avhandling, som är skriven på engelska och har en sammanfattning på svenska, kan läsas i sin helhet som pdf-fil via nedanstående länk:
http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=854