Motala kommun

Positivt preliminärt bokslut för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 17:27 CET

Kommunens preliminära resultat visar ett överskott på 64 mkr. Jämfört med budget visar det ett överskott på 32 mkr.
För tredje året i rad uppvisar Motala kommun ett positivt resultat för 2006.
Det preliminära bokslutet för 2006 visar att kommunens ekonomi är i balans och att de av kommunfullmäktige ekonomiska målen uppfylls.

- Nämndernas totala resultat i de skattefinansierade verksamheten visar att de är i balans, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande under 2006.

- Sammantaget kan jag konstatera att den avgående majoriteten i kommunen överlämnar en sanerad ekonomi till den nya kommunledningen.

- Mitt råd till Eva Isaksson Ribers, kommunstyrelsens ordförande, är att planera långsiktigt i verksamheterna när de preliminära ramarna skall fastställas.

För mer information, kontakta:
Johan Andersson (s), kommunstyrelsens ordförande under 2006.
Tel. 070-559 16 18