Sveriges Kommuner och Landsting

Positivt resultat för landstingen

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 08:54 CET

För första gången på tolv år redovisar nu landstingen ett positivt resultat. Det visar den sammanställning av landstingens bokslut för 2005 som Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram.

Landstingens sammantagna resultat förra året var ett överskott på 4,3 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,4 procent av kostnaderna. Detta kan jämföras med det sammantagna underskottet på 7,5 miljarder kronor som redovisades för tre år sedan, då resultatet var som sämst.

Landstingen har aktivt arbetat för att hålla nere kostnadsökningarna, men också höjda statsbidrag och skattehöjningar ligger bakom den positiva utvecklingen.

- Det är glädjande att landstingen äntligen kan visa upp ett positivt resultat, säger Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson i en kommentar.

- Vi behöver ett överskott de närmaste åren för att klara av en framtid med växande vårdbehov och stigande pensionsutgifter.

Även om resultatet sammantaget är positivt, är spridningen mellan de olika landstingen stor.

Östergötland och Jönköping redovisar det starkaste resultatet, medan Gävleborg och Värmland har en bit kvar innan de når balans.

Också när det gäller landstingens finansiella ställning, är skillnaden stor. Soliditeten, som är ett mått på den historiska resultatutvecklingen, varierar mellan +62 procent i Halland och -14 procent i Region Skåne.

För mer information: Avd. för ekonomi och styrning, Bitr avdchef Stefan Ackerby,
Tfn 08-452 77 28, Mobil 070-319 77 28, stefan.ackerby@skl.se