Svenska Foder AB

Positivt resultat för Svenska Foder

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:50 CET

Satsning på utveckling och expansion i kombination med en effektiv kostnadsjakt gör att koncernen Svenska Foder kan redovisa sitt näst bästa resultat någonsin.

Resultatet för verksamhetsåret 2006 är 17,6 miljoner kronor (12,5 Mkr 2005) och omsättningen var ca. 1.900 miljoner kronor (1.600 Mkr 2005) . Under de senaste två åren har bolaget minskat sina kostnader med 40 miljoner kronor.

- Vi har satsat på möjligheterna i stället för att fastna i branschens problem, säger Carsten Klausen, vd i Svenska Foder, om bolagets positiva resultatutveckling. Det räcker inte med att jaga kostnader. Man måste också tillföra utveckling och ny motivation för att lyckas. Då utvecklas ny energi i ett bolag. De företag som bara skär kostnader och inte utvecklar nytt tänkande och ny produktion svälter sig själva till döds.

- Vi är säkra på att det svenska lantbruket har stora möjligheter att utvecklas positivt. Relativt billiga markpriser, låg ränta kombinerat med bra kvalitet på spannmål, samt mjölk- och animalieprodukter är bra exempel för att skapa ökad produktion och ökad export. Priset för mjölkkvoterna är t ex bara 15 % av priset i Danmark, säger Carsten Klausen.

Bra volymutveckling

- Vi har ett mycket bra kapacitetsutnyttjande på våra foderfabriker samtidigt som vi kan glädja oss åt en positiv volymökning även inom växtodling, spannmålsexport och övrig spannmålshandel säger Carsten Klausen.

- Det vi inte lyckats med är att hålla tillbaka kostnaderna för energi. En del av den ökade kostnaden går att förklara med ökade volymer samtidigt som energipriserna ökar. Men där ska vi bli bättre, både av kostnads- och miljöskäl, säger Carsten Klausen.

Inom DLG, som är majoritetsägare, ser man mycket positivt på Svenska Foders utveckling.

- Svenska Foder är en viktig aktör i vår internationella utvecklingsstrategi, säger Asbjörn Börsting, koncernchef i DLG. Vår satsning på lantbruksbranschen i såväl Danmark, Sverige, Tyskland och de baltiska länderna ger spännande möjligheter och synergier för både ökad handel och effektiva inköp.

Fortsatt expansion

Arbetet med att utveckla Svenska Foders verksamhet har fortsatt under det gångna året. Målsättningen att arbeta närmare den lokala marknaden gör att Svenska Foder fortsätter att investera i olika branschföretag.

- Vi ser allianser och samarbete med andra duktiga aktörer på marknaden som en spännande och betydelsefull möjlighet. Under 2006 är alliansen med VärmLant AB och vårt delägande i Skånefrö AB bra exempel på detta. Samarbetet med många duktiga återförsäljare markerar också att vi vill finnas nära marknaden, säger Carsten Klausen.

Sedan tidigare är Svenska Foder största delägare i Scandinavian Seed AB och under de senaste åren har Svenska Foder gått in som delägare i Fodermix AB, Roséns i Skaraborg AB, Vallåkra Lantmannaaffär AB och Vellinge Spannmål AB.

I koncernen ingår även skadedjursbekämpning med bolag både i Sverige och Danmark genom Nomus AB och Nomus A/S.

Under 2006 har Svenska Foder också gått in i ett gemensamt RME-projekt (RME = rapsmetylester) tillsammans med VärmLant AB samt två privatpersoner för att bygga en RME-fabrik i Västsverige. Läget är valt med tanke på såväl export av RME som import av råvaror om den svenska varan inte räcker.

Rekordresultat för DLG-koncernen

DLG-koncernen skapade under 2006 flera nya toppresultat. Omsättningen ökade med 2.2 miljarder Dkr. till 17.3 miljarder Dkr. Resultatet före skatt för verksamhetsåret 2006 uppgick till 161 miljoner Dkr. (152 miljoner Dkr. 2005). För mera information hänvisas till DLGs hemsida; www.dlg.dk

För ytterligare information kontakta:

Carsten Klausen, VD Svenska Foder AB, 070 - 209 14 01

Asbjörn Börsting, Koncernchef DLG och styrelseordförande i Svenska Foder AB +45 219 22 000 (mobiltel.)

Bilagor: http://www.svenskafoder.se/foretaget/visapress.asp?AktuelltID=511