Upplands-Bro kommun

Positivt resultat för Upplands-Bro 2013

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 05:00 CEST

Foto: HK Andersson

Upplands-Bro kommuns resultat för 2013 uppgår till 32,5 miljoner kronor, därmed uppfyller kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Kommunen redovisar ett resultat på plus 32,5 miljoner kronor för 2013. Året innan redovisades ett resultat på plus 42,6 miljoner kronor. Balanskravsresultatet uppgår till plus 10,8 miljoner kronor. Det innebär att kommunen uppfyller kommunallagens krav på balans i ekonomin och kan avsätta 10,8 miljoner kronor till kommunens resultatutjämningsreserv (RUR). Resultatutjämningsreserven möjliggör att reservera överskott till kommande år. Reserven uppgår till 78,8 miljoner kronor vid årets slut.

Det goda resultatet innebär att kommunen också har kunnat reservera 10 miljoner kronor inom balanskravsutredningen till den nyinrättade sociala investeringsfonden. Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.

– Genom hög tillväxt och god ordning och reda i ekonomin har Upplands-Bro kommun en stabil ekonomi. Av tradition ser verksamheterna till att budgeten följs och det är med stort nöje vi kan konstatera att vi har ett så bra resultat att vi kan avsätta pengar både till Resultatutjämningsreserven och till den sociala investeringsfonden. Jag är väldigt nöjd över resultatet och ser framtiden an med stor tillförsikt, kommenterar Irène Seth (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu drygt 24 500 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.