Nordic School of Public Health NHV

Positivt samarbete i operationsteamet ger hälsofrämjande miljö

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 09:39 CET

Teamarbete upplevs positivt när samarbetet är fullödigt och inkluderande med patientsäkerhet i fokus. Det visar Vivi-Ann Sandersens masterarbete vid NHV. Studien är utförd i Norge.

Tio operationssköterskor, vid olika sjukhus i Oslo-regionen, har intervjuats. Läs norsk version här.
– Samarbete baserat på stöd, respekt, tillit, klar kommunikation och god koordinering är avgörande om det ska upplevas positivt, säger Vivi-Ann Sandersen.
För att få till sådant samarbete måste vissa villkor uppfyllas: möjlighet till medverkan, uppdatering inom fackområdet och så stor förutsägbarhet som möjligt. Detta kan ske genom god planering och koordinering.
– Mycket oförutsett kan ske i en operationssal och det kan vara ont om tid för förberedelser innan patienten är där, säger Sandersen. 
Nya kirurgiska metoder och utrustning samt olika patientbehov ställer stora krav på sköterskornas kompetens.

Effektivitet och meningsfullt arbete
De måste känna sitt område och fylla sin roll i teamarbetet på ett försvarbart sätt om samarbetet ska fungera optimalt.
Det innebär att ett sådant samarbete ger ökad tillfredställelse, effektivt utnyttjande av tid och resurser, upplevelse av meningsfullt arbete och samhörighet med kollegorna. I en tid med stor brist på operationssköterskor är det viktigt att veta vad som får dem att trivas, utveckla sig och stanna på en arbetsplats.
– Det är dock nödvändigt att göra fler studier för att se vad övriga professioner i teamet upplever som positivt.
Villkoren för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö borde man försöka uppfylla menar Sandersen.
– Friska och kompetenta operationssköterskor är oavsett en fördel för både patienter och kollegor, påpekar hon.

Titel: Et helsefremmende arbetsmiljø i operationsavdelningen – fra operationssykepleiernes perspektiv
Handledare: Docent Ulrika Hallberg
Läs och ladda ned NHV:s MPH: www.nhv.se/bibliotek

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, utbildar inom folkhälsovetenskap upp till doktorsnivå. Kursutbudet är omfattande och lägger grunden för examinering för diplom, master- eller doktorsexamen. Utbildningen är finansierad av myndigheterna i de nordiska länderna via huvudmannen Nordiska Ministerrådet, NMR.