Nättidningen Payback / Payback Sverige

Positivt tecken: Allsidig artikel från media och beröm till media och polis!

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 16:04 CEST

Andra positiva tecknet på kort tid över förändrat beteende!

Vi såg tecken till ett förändrat och positivt beteende från Polisens sida i samband med Payback Western Run i Trollhättan i början av Juni då först en polisbefäl kom körande och förde en dialog kring färdvägen för runet och senare på kvällen när en vanlig polisbil kom på besök och förde en dialog kring den kommande festen. Båda dialogerna fördes under vänliga och muntra former.

I en artikel i dagens LT står media för en allsidigt skildrad artikel och polisen i artikeln framför sansade, nedtonade och faktiskt försiktigt positiva åsikter. Vi vill därför passa på att uttala beröm såväl till LT, som till journalisten ifråga Lennart Ödh samt till Håkan Jonasson, Kriminalunderrättelsetjänsten i Jämtlands Län! Bra arbetat och låt nu orden följas av en lika positiv behandling av arrangemanget under helgen också. Payback Sverige kommer att vara på plats för att informera och representera samt återraportera kring hur allt avlöper.

 Artikelinnehåll

Vi citerar här viktiga bitar ur artikeln:

Sverigemodellen handlar om hur en klubb ska vara strukturerad och vad man exempelvis får, eller bör ha, för märken på sina skinnvästar.

Enligt förespråkarna är modellen ett instrument för att ta bort oseriösa klubbar som vill ingå i gemenskapen av fel orsaker. Inte en rekryteringsbas för Hells Angels.

– En klubb som ansluter sig till den här modellen är vanligt fungerande klubbar med social samvaro, säger Håkan Jonasson.

– De flesta som kommer är vanligt folk och vi vill inte peka ut någon som kommer hit för att vara kriminell, säger Håkan Jonasson.

– De är vuxna och vi hoppas de sköter sig om de festar.

Sverigemodellen

Att media läser Payback noggrannt har vi tidigare konstaterat även om de sällan gör direkta källhänvisningar. I ovanstående text från LT citeras dock närmast ordagrannt ut Payback Sveriges tidigare text om Sverigemodellen som återges nedan. Det är ingen tvekan om att artikeln ligger till grund för dagens inlägg i LT:

1996 bildades Stockholmsmodellen, den direkta föregångaren till Sverigemodellen. Avsikten var att styra upp en allt oregerligare nyetablering av mc-klubbar i Stockholmsområdet. Den utgjorde och utgör således ett effektivt instrument attsortera bort oseriösa klubbar som ville bli en del av gemenskapen utav fel orsaker. Modellen hade också som uppgift att reglera copyrightfrågor för att därigenom stämma i bäcken och förebygga eventuella konflikter. Det intressanta i sammanhanget var att Hells Angels var den klubb som var motståndare till införandet av denna modell, alltså samma klubb som nu Lasse Wierup påstår styra hela modellen!?? Ett faktum som påvisar Wierups direkt bristande kunskap i ämnet!

Då modellen visade sig framgångsrik lades cirka ett halvår senare ett förslag fram till Sverigemötet att modellen skulle gälla hela Sverige. På Sverigemötet har alla deltagande klubbar en röst, och en majoritet av klubbarna röstade för förslaget som därigenom antogs att gälla såsom etableringsmodell för hela Sverige, därav också namnet Sverigemodellen. På mötet deltog såväl Hells Angels som Bandidos varför envar kan förstå att modellen vare sig är initierad, beslutad eller styrd av Hells Angels. Vad mera är att i flera regioner finns inga så kallade stödklubbar eller supportklubbar till Hells Angels vilket ytterligare bevisar polisens uppenbara lögner i ämnet. Allt tal om att klubbar igenom att medverka i Sverigemodellen därmed skulle stödja Hells Angels är fria fantasier tagna direkt ur luften som saknar all form av substans och som enbart har för avsikt att smutskasta och kriminalisera såväl en enskild klubb som alla övriga medverkande klubbar och deras enskilda medlemmar.

Idag avser Sverigemodellen 284 ryggmärkesklubbar och därvid förmodligen någonting mellan 2 500 och 3 000 enskilda personer och medlemmar. Det faller på sin egen orimlighet, att Lasse Wierup i Ystads Allehanda och såsom polismyndigheter på senaste tiden gjort, försöka att kriminalisera en så stor grupp av Sveriges befolkning enbart på grund av tillhörighet till en modell skapad för att i förväg lösa och stävja konflikter inom mc-kulturen.

Länk till artikeln:
http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.6019692-mc-klubbar-samlas-till-stort-mote-i-ostersund

Payback-artikel om Sverigemodellen:
http://www.payback.name/?p=2893

Positivt polisbemötande vid Payback-runet i Trollhättan:
http://www.payback.name/?p=10838

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name