Länsstyrelsen i Södermanlands län

Positivt utvecklingsarbete i länet

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 18:00 CEST

Positivt utvecklingsarbete i länet
- Länsstyrelsens arbete med det s k Weranprojektet utvidgas nu sedan regeringen beslutat avsätta en miljon kronor till arbetet. Det är en satsning för att förstärka samarbetet mellan
kvinnliga företagsnätverk i Södermanland och delar av Ryssland.

Det kunde landshövding Bo Holmberg informera länsstyrelsens styrelse som sammanträdde på fredagen.
Weranprojektet startade år 2000 som ett samarbete mellan Södermanlands län och Leningrads län i Ryssland. I arbetet deltog Länsstyrelsen, Landstinget och länets regionala resurscentra på den svenska sidan och Leningrads län på den ryska sidan.

- Nu kan arbete utvidgas till att omfatta hela Mälardalen och ytterligare tre län i nordvästra Ryssland, säger landshövding Bo Holmberg. Förutom de pengar som regeringen nu avsatt räknar vi med att få ytterligare åtta miljoner från SIDA under de kommande 2,5 åren till detta projekt.
Länsstyrelsen har dessutom sökt ytterligare pengar från EFS-rådet, dvs från EU:s Mål 3, till affärsutveckling för kvinnliga företagare i Mälardalen och de fyra ryska regionerna.

– Dessa positiva nyheter kommer jag att berätta om när jag besöker S:t Petersburg 20 – 21 oktober, säger Bo Holmberg.
Landshövdingen deltar då, tillsammans med guvernören i Leningrads län, i invigningen av den stora årliga mässa för kvinnliga företagare som hålls i S:t Petersburg.

Fördel Stockholm-Mälarregionen
Vid styrelsesammanträdet redovisades också det gemensamma arbete i Mälarregionen som går under namnet ”Fördel Stockholm-Mälarregionen”. Fem län i Mälarregionen har samlat kunskapsunderlag och framtidsvisioner i fem skrifter som ska presenteras för regeringen i november.

De fem län som deltar i samarbetet är Södermanland, Stockholm, Uppsala, Örebro och Västmanland. De fem skrifterna är: 1. Effekter av framtida regionförstoring, 2. Kartläggning av högre utbildning och universitetsforskning, 3. Bostadsmarknaden – framtida behov och förväntat
byggande, 4. Specialisering och tillväxt – vad betyder regionens kluster. 5. Sammanfattande skrift (ännu inte klar).

Peter Eklund 0155 – 26 40 21 070 – 275 01 68
Mats Häggblom 0155 – 26 40 24