Moderaterna

Posten går runt regeringens regler

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 11:06 CEST

- Under 2004 fick Postens VD, Erik Olsson, en ”gratifikation” på 400 000 kronor som belöning av styrelsen. Detta för att Posten vänt åratal av förluster till vinst. Postens styrelse var enig i att ge sin VD denna belöning. Detta låter för mig likadant som en bonus. Med anledning av Postens agerande begär jag att näringsminister Thomas Östros kommer till riksdagen och förklarar vad det hela handlar om.

Det säger Per Bill, vice ordförande i näringsutskottet och riksdagsledamot för moderaterna.

- Enligt regeringens ”Riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning, samt för incitamentsprogram för anställda, i statliga företag” slås det fast att statliga bolag bör undvika incitamentsprogram. Vidare stadgas att om ett sådant program ändå införs ska det omfatta all anställd personal utom just koncernchefen/verkställande direktören.

- Postens styrelse försvarar gratifikationen med att den varken är en del i något incitamentsprogram eller en bonus. Detta trots att såväl en bonus som en ”gratifikation” måste ses som en belöning för en viss prestation.

Interpellationen bifogas nedan i sin helhet.

----------------------------------------------------------------
Bonus till statliga VD:ar

Under 2004 fick Postens VD, Erik Olsson, en ”gratifikation” på 400 000 kronor som belöning av styrelsen. Detta för att Posten vänt åratal av förluster till vinst. Postens styrelse var enig i att ge sin VD denna belöning.

Enligt regeringens ”Riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning, samt för incitamentsprogram för anställda, i statliga företag” stadgas att statliga bolag bör undvika incitamentsprogram. Vidare slås fast att om ett sådant program ändå införs ska det omfatta all anställd personal utom just koncernchefen/verkställande direktören.

Postens styrelse försvarar gratifikationen med att den varken är en del i något incitamentsprogram eller en bonus. Detta trots att såväl en bonus
som en ”gratifikation” torde vara en belöning för en viss prestation.

1. Anser näringsministern att det ska vara möjligt att i statliga bolag gå runt förbudet mot bonusar genom att dela ut gratifikationer?
2. Anser näringsministern att regeringens riktlinjer fyller sitt syfte när stora gratifikationer kan användas som belöningar till statliga VD:ar?
3. Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta med anledning av att gratifikationer delas ut?

__________________
Niclas Bengtsson
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm

+46-8-786 41 05
+46-73-682 80 03