Posten AB

Posten och TeliaSonera i strukturaffär om elektronisk identifiering

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 15:23 CEST

- TeliaSonera tar över Postens CA-verksamhet

Som en del i Postens fokusering på kärnverksamheten har Posten beslutat att upphöra med sin verksamhet som certifikatutfärdare för dem som vill använda sig av en elektronisk identitet (CA-verksamhet). Posten kommer även fortsättningsvis att sälja det elektroniska SIS-godkända id-kortet till allmänheten, via www.Posten.se/esakerhetsbutiken och Svensk Kassaservice. Avsikten är att TeliaSonera kommer att leverera de certifikat som innehåller den elektroniska identiteten.

Posten har, liksom TeliaSonera, länge varit en viktig aktör som tjänsteleverantör och utfärdare av certifikat inom elektronisk säkerhet. Båda parterna har också varit drivande i de standardiseringsarbeten där Sverige som nation ligger långt framme. När TeliaSonera nu tar över Postens verksamhet kan detta innebära ytterligare ett viktigt steg mot standardiserade säkerhetslösningar, vilket marknaden efterfrågar.

- I valet av partner har Posten tagit stor hänsyn till att det ska bli så små förändringar som möjligt för kunderna när de flyttar över sina avtal. Posten och TeliaSonera använder i stort sett samma tekniska plattform och vi har samma regelverk och säkerhetskrav på den egna administrationen vilket innebär att kunderna inte ska behöva känna oro, säger affärsansvarig Gaby Roseen.

I Postens sortiment av tjänster för elektronisk identifiering finns det elektroniska id-kortet, ett SIS-godkänt id-kort försett med certifikaten som ger den elektroniska identiteten, digital signatur och säker ePost. Detta kort säljer Posten till allmänheten via www.posten.se/esakerhetsbutiken och Svensk Kassaservice. Posten kommer även fortsättningsvis att leverera SIS-godkända elektroniska id-kort till allmänheten. När Posten upphör med utgivning av certifikaten är avsikten att TeliaSonera kommer att leverera certifikaten.

Alla befintliga kundåtagande kommer att fullföljas av Posten. Avtalen kan också överföras till TeliaSonera när kunderna så önskar.

Vid frågor kontakta:
Gaby Roseen, chef eTjänster eHandel & Logistik, 070-980 57 74
Postens presstjänst, 08-231010
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,3 miljoner hushåll och 800 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi cirka 20 miljoner försändelser. Med cirka 40 000 medarbetare och en omsättning på över 23 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se