Posten AB

Posten säljer verksamhet i Baltikum, Polen och Ryssland

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 11:04 CEST

Posten har slutit ett avtal med Geopost, ett helägt dotterbolag till franska La Poste, om försäljning av paket- och logistikverksamhet i de baltiska länderna, Polen och Ryssland.

Posten har varit delägare i bolagen i Polen och Ryssland. Bolagen i de baltiska länderna var helägda dotterbolag till Posten.

Affären har en positiv påverkan på Postens resultat och kassaflöde och är en konsekvens av den nya strategi som styrelsen beslutat.
Bakgrund
I mitten av 1990-talet antog Posten en strategi som innebar en internationell expansion och etablering av egna bolag i flera länder kring Östersjön. Postens styrelse fattade 1996 beslut om att etablera en paket- och logistikverksamhet i de baltiska länderna samt i Polen och Ryssland. Ett helägt dotterbolag, Baltic Logistic System International AB (BLS-I), skapades för detta syfte. Därtill förvärvades delar av bolagen Armadillo och Armadillo Business Parcel i Ryssland.

I den nya strategi som beslutades av Postens styrelse i december 2003 fastslås att Sverige och Norden är Postens huvudmarknader. Utan för detta område ska Posten hantera ett in- och utflöde främst genom partnerskap istället för genom egna dotterbolag. Beslut har därför fattas om att avyttra vissa verksamheter.

Verksamheten
De berörda verksamheterna inom BLS-I är:

BLS-Eesti (Estland) - Franchisetagare för DPD
BLS-Latvija (Lettland) - Franchisetagare för DPD
BLS-Vilnius (Litauen) - Franchisetagare för DPD
Masterlink Express och dess dotterbolag Air Cargo Poland (Polen) - Franchisetagare för DPD
Armadillo och Armadillo Business Parcel (Ryssland)

Bolagen omsatte under år 2003 drygt 300 MSEK och sysselsätter knappt 1000 personer.


Affären
Posten har sedan 2001 ett samarbete med GeoPost inom ramen för paketnätverket DPD. De bolag som agerat franchisetagare för DPD kommer att fortsätta verka inom samma nätverk. För kunderna sker därför ingen förändring. Affären har en positiv påverkan på Postens kassaflöde och resultat.

- Jag är mycket glad över att vi i denna affär kunnat kombinera en fokusering av Postens verksamhet med att finna den bästa möjliga lösningen för våra kunder. Inom ramen för DPD kommer kunderna fortsatt erbjudas högkvalitativa tjänster på en mycket intressant och expansiv marknad, säger Postens VD och Koncernchef Erik Olsson.


Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,3 miljoner hushåll och 800 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med cirka 38 000 medarbetare och en omsättning på över 24 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se