Posten AB

Postens delårsrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 19:35 CET

Nettoomsättningen uppgick till 17 954 (17 314) MSEK.
Resultat efter skatt uppgick till -401 (356) MSEK varav avsättningar -429 MSEK.
Motsvarande period föregående år inkluderar återförda avsättningar med 916 MSEK.
Åtgärderna för vilka avsättningar gjorts, ska leda till en årlig besparing om 325 MSEK, varav 225 MSEK redan år 2004.
Operativt rörelseresultat uppgick till -147 (-425) MSEK inkluderande avsättning om -149 (0) MSEK. Motsvarande resultat för tredje kvartalet uppgick till 151 MSEK.
Kassaflöde före finansiering uppgick till -868 MSEK. Tredje kvartalets negativa kassaflöde om -479 MSEK förklaras i sin helhet av säsongsmässig utbetalning av semesterskuld.

- För årets tre första kvartal uppgår det operativa rörelseresultatet till - 147 MSEK. Detta innebär en förbättring med 278 MSEK jämfört med samma period förra året trots avsättningar om - 149 MSEK. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på de prisjusteringar som genomfördes vid årsskiftet. Det stora negativa kassaflödet visar att Postens ekonomiska situation är bekymmersam. Arbetet med att skapa långsiktiga förutsättningar för kundnöjdhet och lönsamhet fortsätter därför oförtrutet, säger Postens VD och koncernchef Erik Olsson.

Vid frågor kontakta:
Postens Presstjänst, tel: 08-23 10 10

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,3 miljoner hushåll och 800 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi cirka 20 miljoner försändelser. Med cirka 40 000 medarbetare och en omsättning på över 23 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se