Hungerprojektet

PostkodLotteriet ökar investeringen till Hungerprojektets Epicenterstrategi i Afrika!

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 14:50 CET

Ett epicenter är ett koncept för samhällsutveckling, utbildning och en byggnad. Det är befolkningen i området som driver och äger epicentret, som vanligtvis omfattar 10 000-20 000 personer från 10-15 byar. Målet med strategin är att epicentret ska vara självförsörjande tio år från uppförandet och nå hållbar utveckling inom alla de områden som täcks av FN:s millenniemål. Tack vare PostkodLotteriets lottköpare kan utvecklingen mot självförsörjning fortskrida och tusentals människor kan finna sin drivkraft och entreprenörsanda. 

"Pengarna från PostkodLotteriet betyder att ännu fler kan nås av Hungerprojektets verksamhet och få möjlighet att ta sig ur sin hunger och fattigdom. Det är så livsbekräftande att träffa människor som med hjälp av till exempel ett mikrolån kunnat skapa ett drägligare liv åt sig själva och sin familj. Plötsligt finns det framtidshopp för barnen, att de ska få lov att gå i skolan och få ett bättre liv än sina föräldrar. Vi är enormt tacksamma gentemot Svenska Postkodlotteriet som hjälper oss att förverkliga detta." Sara Wettergren VD Hungerprojektet Sverige.

”Vi är stolta över att kunna bidra till det viktiga arbete som Hungerprojektet gör. Våra donationer gör det möjligt för våra fantastiska förmånstagare att göra världen lite bättre”, säger PostkodLotteriets välgörenhetschef Stina Götbrink.


Om PostkodLotteriet. Svenska PostkodLotteriet, som är en del av holländska Novamediakoncernen, delar årligen ut vinsten till ideella organisationer. Tillsammans med systerlotterierna i Holland ochStorbritannien är Svenska PostkodLotteriet världens tredje största privata givare till ideellverksamhet. Listan toppas av Bill & Melinda Gates Foundation. Inklusive årets fem nya harSvenska PostkodLotteriet nu 44 förmånstagare verksamma inom olika områden.

Hungerprojektet är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som driver utvecklingsprogram i Afrika, Latinamerika, Indien och Bangladesh. Arbetet bedrivs till största delen av 385 000 lokala volontärer. Hungerprojektet har sitt globala sekretariat i New York. Organisationen har konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Organisationen följer SFI:s riktlinjer och har 90-konto. Information om Hungerprojektet finns på www.hungerprojektet.se och www.thp.org.