Svenskt Kulturarv

PostkodLotteriets Kulturstiftelse satsar 3,5 miljoner kronor på digitalt kulturprojekt för barn

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2014 15:40 CET

PostkodLotteriets Kulturstiftelse har idag beslutat att bidra med 3,5 miljoner kronor till Föreningen Svenskt Kulturarv. Pengarna ska gå till Svenskt Kulturarvs satsning KulTur, en digital plattform med syfte att tillgängliggöra Sveriges kulturarv för barn. Plattformen anpassas för att barn enkelt ska kunna fördjupa sina kunskaper om historia genom lustfyllt lärande i en miljö de redan befinner sig – den digitala.

Tillsammans med bland annat historiker, museipedagoger, kommunikationsexperter och specialister inom pedagogik, film och historia vill Svenskt Kulturarv utveckla en digital plattform som ska göra Sveriges kulturarv mer tillgängligt. KulTur riktar sig främst till barn och syftar till att höja kunskapsnivån om Sveriges mångfasetterade och mångkulturella historia och om vårt kulturarv. Nu har PostkodLotteriets Kulturstiftelse beslutat att bidra med 3,5 miljoner kronor till projektet.

– Det handlar om att visa Sveriges kulturarv på ett modernt, flexibelt och tilltalande sätt. Projektet är innovativt på flera sätt, med fokus på att tidigt fånga upp barn, väcka intresset för kulturarvs- och museisektorn, för att på lång sikt säkerställa fortbildningen till kommande generationer, säger Nisha Besara, General Manager på PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

KulTur kommer att utformas som ett spel i mobilen. Som underlag för spelet finns omfattande historiskt material i form av text, bild, ljud och film till omkring 200 platser i Sverige. En app-användare som befinner sig på en kulturarvsplats kan ”checka in” och spela upp dramatiserade filmer om platsens historia. En frågesport med en spelfunktion leder sedan vidare till fler kunskapsnivåer. Appen kommer att kunna användas på en smartphone och surfplatta.

– Det har saknats initiativ av en aktör som binder ihop musei- och kulturarvssektorn med utvecklingen av mobila tjänster. Svenskt Kulturarv vill vara den aktören. Med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse kan vi nu tillgängliggöra Sveriges kulturarv i en plattform där barn och ungdom känner sig hemma och på ett tilltalande sätt. Det känns verkligen jättekul! säger Lena Sjölin, verksamhetsledare på Svenskt Kulturarv.

KulTur kommer att lanseras under 2015. Projektgruppen består av Christian Arnet - SveaTV, Staffan Gerlöw – OnSpotStory, Gabriella Finnborg - Prat PR och Lena Sjölin – Svenskt Kulturarv.


För mer information, kontakta:

Lena Sjölin, verksamhetschef, Svenskt Kulturarv, lena@svensktkulturarv.se eller 070-630 98 00

Gabriella Finnborg, presskontakt, gabriella.finnborg@prat.se eller 070-864 44 15

Svenskt Kulturarv arbetar för att öka intresset för historia och svenskt kulturarv. Uppgiften är att synliggöra det fantastiska utbud av miljöer, föremål och kunskap som finns på svenska museer, slott och andra kulturhistoriska platser i Sverige. Föreningen har cirka 275 institutionella medlemmar som tillsammans representerar drygt 300 besöksmål. 

För mer information se www.svensktkulturarv.se