Sirius IT

PostkodStiftelsen väljer Sirius IT och FormPipe Platina

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 10:00 CEST

PostkodStiftelsen har tecknat avtal med Sirius IT om att införa FormPipe Platina för sin ärendehantering. PostkodStiftelsen ger, genom medel från PostkodLotteriet, stöd till lokala och globala projekt inom verksamhetsområdena natur och miljö samt människors levnadsvillkor.
 
Genom att införa FormPipe Softwares plattform FormPipe Platina underlättas ärendehanteringen för PostkodStiftelsen, för att hantera såväl nya som befintliga organisationer. Genom att ha korta ledtider och en obyråkratisk struktur kan Postkodstiftelsen också stödja projekt där det krävs snabba beslut och flexibla lösningar.
 
– Vi är nöjda med vårt val av Platina eftersom vi direkt såg att det var ett användarvänligt och säkert system. Vi ser fram emot samarbetet och att inom en snar framtid få en ny struktur och en databas att jobba i dagligen här på PostkodStiftelsen, säger Helena Thybell, General Manager, PostkodStiftelsen.
 
 – Det är intressant att se hur en processorienterad ärendehantering kan stödja en verksamhet oavsett om det gäller välgörenhet eller industrin.  Resultatet av det är alltid bättre kvalitet på slutprodukten säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.
 
– Att PostkodStiftelsen väljer Sirius IT och vårt Team Platina som leverantör upplever vi som mycket inspirerande och glädjande.  Det visar återigen att vår satsning på FormPipe Platina som ECM-plattform bär frukt och att efterfrågan är fortsatt god, säger Magnus Olsson, ledare för Team Platina på Sirius IT.
 
För mer information kontakta gärna:
Magnus Olsson, teamledare Sirius IT, 08-633 22 44, magnus.olsson@siriusit.com
Stina Kropp, PostkodStiftelsen, 070-239 82 77, stina.kropp@postkodstiftelsen.se
Christian Sundin, FormPipe Software AB, 070-567 73 85
 
 
PostkodStiftelsens målsättning är att främja en hållbar utveckling för människor, djur och natur genom att ekonomiskt stödja aktörer och projekt som långsiktigt verkar för en bättre värld. De projekt som får finansiellt stöd ska passa in under stiftelsens två huvudsakliga verksamhetsområden: natur och miljö eller människors levnadsvillkor. Inom natur och miljö ligger tonvikten på naturskydd, klimat och hållbara energikällor. Inom människors levnadsvillkor är inriktningen mot fattigdomsbekämpning, att främja mänskliga rättigheter samt arbeta för fred. Läs mer på www.postkodstiftelsen.se
 
FormPipe Software AB är ett noterat och marknadsledande programvarubolag inom den snabbt växande marknaden för ECM, Enterprise Content Management. Läs mer på
www.formpipe.se
 
Sirius IT:s Team Platina sätter långsiktighet och verksamhetsnytta främst. Teamet arbetar utifrån ett väletablerat projekt- och förvaltningskoncept, vilket innebär professionellt och strukturerat genomförande av uppdrag. Funktioner som Team Platina levererar är t ex IT-stöd för ärendeprocesser, workflow, nämndadministration, digitalisering av avtalsprocesser, elektronisk möteshantering och verksamhetsstyrning. Sirius IT är certifierad partner till Formpipe Software AB.

 

Sirius IT är en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 150 i Sverige. Bland kunderna finns SLL, Coop, Apoteket, Stockholms stad, Vetenskapsrådet och Åhléns. Läs mer på www.siriusit.se