Centerpartiet

Potential för mer jobb på landsbygden – enkät visar på opinionstryck

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2013 09:17 CEST

I dag drar Centerpartiet igång sin nationella politiska vårkampanj för att tydliggöra potentialen för jobb, tillväxt och grön energi på landsbygden i Sverige. Kampanjen kommer peka på de politiska förslag som kan underbygga mer jobbskapande i nya och växande företag på landsbygden.
En ny enkätundersökning visar att svenska folket efterfrågar en sådan jobb- och tillväxtpolitik för landsbygden, 9 av 10 tillfrågade anser att landsbygdens potential inte tas tillvara.*

Sverige utanför de stora städerna glöms alltför ofta bort i den politiska debatten, trots att flera av landets mest dynamiska näringslivgrenar har sin potential där. Det gäller både råvaror och grön energi, inte minst Sveriges unika utbyggnad av bio- och vindkraft, och inom gröna näringar och privata tjänstenäringar.

Samtidigt har de mindre industriorterna på landsbygden drabbats av den utdragna globala finansiella krisen, med risk för tudelning av utvecklingen. När industrijobb försvinner växer behovet av att skapa nya och växande företag på många platser, kärnan i den jobbskaparlinje som står i centrum för Centerpartiets politik och som har lika stor bäring på storstäderna men har särskilt stor potential på landsbygden.


Här finns också en stor efterfrågan från svenska folket, både de som själva bor på landsbygden och de som bor i städerna. Enligt en enkätundersökningsom Centerpartiet låtit United Minds genomföra uppger 9 av 10 tillfrågade att landsbygdens potential ännu inte tas tillvara.*


Vår kampanj har temat ”Vi ser hela landet”. Den kommer innefatta lansering av paket av förslag som kan bidra till utnyttjandet av potentialen på landsbygden, som satsning på förnybara energikällor, skattelättnader, mindre krångel, bättre anpassade regler och mer infrastruktur.


Den kommer också direkt involvera allmänheten i en diskussion om landsbygdens potential genom insamling av nya idéer, ett läger för eldsjälar och politiska initiativ.


Centerpartiet har redan varit mycket drivande inom Alliansen. Vi har fått fram halveringen arbetsgivaravgiften för ungdomar, radikalt ökad mängd förnybar energi, förbättrad infrastruktur och en extra miljard för investeringar i bredband, bland annat.

Men vi vill göra mer.

Fotnot: Enkätundersökningen bygger på 1500 intervjuer som United Minds genomfört på uppdrag av Centerpartiet.

Kontakt: Martin Ådahl, chefekonom, Centerpartiet.

Presskontakt: Robert Östholm, pressekreterare, 072-211 94 35

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.