Your professional reputation

Potential överträffar erfarenhet och skapar stora möjligheter

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 09:02 CEST

Jag återkommer ytterligare en gång till forskningen från Stanford University och Harvard Business School som visar att potential överträffar erfarenheter när man t.ex. väljer någon för ett uppdrag. Samma gäller när en kund väljer någon på ett företag och därmed också de facto väljer företaget.

Vi är generellt sett dåliga på att se våra styrkor, men experter på våra svagheter. Detta medför att vi oftast inte själva känner vår potential, men din professionella omgivning ser den väldigt ofta. När du känner ditt professionella rykte, då kommer du också att känna din upplevda potential. Då kan du med den utgångspunkten börja att forma din Next Big Thing - vad du vill åstadkomma i framtiden. Forskningen jag relaterade ovan visar att detta alltid överträffar The big things du gjort i ditt tidigare liv. Det är detta kunderna eller uppdragsgivarna väljer. Du kan locka rätt kunder och rätt uppdrag, konkurrera på ett annat plan och ta bättre betalt.

Att beskriva detta utan att känna till ditt professionella rykte och därmed din potential blir väldigt luddigt och många har svårt att över huvudtaget formulera denna ”pitch for the future” som är så avgörande.

 ”There is no way to put a price on your professional reputation, its value to you is priceless”

Läs mer om dett spännande ämne på http://perfrykman.com