Powel

Powel växer genom köp av Taxber

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 09:09 CEST

Svenska IT-bolaget Powel Energy Management köper företaget Taxber AB som utvecklar verksamhetsanpassade system för el- och fjärrvärmebolag. Köpet inbegriper ett 15-tal befintliga kunder, och innebär att Powel kommer att nyanställa. Fem personer planeras tillväxten att bli nästa år.
- Vi förstärker vårt erbjudande och kan ta ett helhetsgrepp hos våra kunder så att de bara behöver en leverantör för hela processen meter to cash, säger Mats Ekelund, vd på Powel.

Under en längre tid har Powel varit intresserad av företaget Taxber AB, för att komplettera sin egen portfölj med Kundinformationssystem. Nu är affären verklighet. Idag använder kunder olika system för flödet från att hantera mätvärden till att fakturera slutkund. Framöver kommer alla system för att stödja processen meter to cash att kunna levereras från Powel.

-        Genom köpet av Taxber kommer vi in på kunder där vi inte har levererat tidigare och våra befintliga kunder får en lägre totalkostnad eftersom vi kan ta ansvar för hela kedjan. Taxber har utvecklat unika helt verksamhetsanpassade system som ingen annan har. Vi kommer utveckla systemen vidare till att bli mer processorienterade så att det blir lättare att följa arbetsflödena på ett bra sätt, säger Mats Ekelund.

Det sker kontinuerligt stora förändringar inom energibranschen, och det kommer att ske stora förändringar också på fjärrvärmesidan med ökade regleringar. Det ställer stora krav på IT-systemen framöver. Det menar grundarna till Taxber, som kommer att finnas i verksamheten under tre år för att underlätta och stötta Powels övertagande. I övertagandet ingår förvaltningsansvar för ett 15-tal kunder som använder Taxber idag.

-        Taxber är en liten organisation och nu är rätt tid att växla över detta till någon som har mer pondus och kraft att sälja systemet till fler kunder. Dessutom är vi inte så unga längre, så detta är för våra kunders bästa, säger Per-Erik Magnusson, en av grundarna till Taxber.

För mer information
Mats Ekelund, vd, tel: 070- 288 20 60, e-post: mats.ekelund@powel.se

Powel utvecklar effektiva IT-lösningar inom energiområdet.
Med gedigen erfarenhet och kunskap hjälper vi våra kunder att få bättre kontroll, vilket ger ökad lönsamhet, förbättrad miljö och pålitlig service åt slutkunderna. Ett smartare energival.

Powel grundades 1996 i Norge och har idag 250 medarbetare, varav närmare 50 i Sverige.
Läs mer på www.powel.se.