Power & Tower Holding AB (publ)

Power & Tower Holding AB (publ) ingick ett nytt avtal och förlänger spridningsemissionen

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2018 16:57 CEST

Power & Tower Holding AB ingick ett nytt avtal med en stor kund i Florida fredagen den 27 Juli, samtidigt som bolaget var på väg att stänga den pågående spridningsemissionen. På grund av de ny möjligheter som detta avtal medför har bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden till den 18:e september för att ge tid till att släppa finansiell information för 2:a kvartalet samt undersöka om det finns behov för att utöka emissionsbeloppet för att finansiera behov av extra utrustning och arbetskraft för att rymma den ökade tillväxten för slutet av 2018. Sista dag för teckning av aktier blir 2018-09-18.

Bolaget har i dag 200 aktieägare och siktar nå över 300 ägare för att nå upp till spridningskravet för notering. Huvudägaren delar ut aktier från eget innehav med mellan 5 till 30 procent beroende på hur många poster som tecknas i emissionen. På detta sätt ökas också den totala ägarspridningen i bolaget.

Syftet med den kommande notering är att realisera de planer som bolaget har för expansion av verksamheten i Europa. Genom att etablera sin teknik för styrd horisontell borrning för att lägga ned fiberkabel når bolaget snabbt marknadsandelar och omsättning. Erfarenheterna kring denna teknik är hämtad från gas- och oljebranschen i USA som borrar i så kallad ”fracking”. Tekniken gör att det går snabbare, säkrare och framförallt billigare än det nutida sättet att gräva. Inte minst i tättbebyggda områden lämpar sig denna teknik.

Emissionsinstitut för nyemissionen är Eminova där elektronisk teckning erbjuds till investeraren. Memorandum finns också för nedladdning samt svensk Teaser.

Huvudägarna vill att nya som gamla aktieägare investerar i bolaget för att åstadkomma ägarspridning inför noteringen av bolaget. Huvudägarna skänker därför egna aktier utifrån hur många aktier man tecknar i emissionen enligt nedanstående tabell.

1.750 aktier (7.500 kr) 1 post = 5 % extra aktier

3.500 aktier (14,000 kr) 2 poster = 10 % extra aktier

7.000 aktier (28.000 kr) 4 poster = 15 % extra aktier

14.000 aktier (56.420 kr) 6 poster = 20 % extra aktier

28.000 aktier (112.000 kr) 14 poster = 25 % extra aktier

56.000 aktier (224.000 kr) 32 poster = 30 % % extra aktier

Allt över denna summa ger 30 % fler extra aktier från huvudägarna. 

Om Power & Tower Holding AB

Power & Tower Holding AB, med organisationsnummer 559086-3451, har via det helägda amerikanska dotterbolaget Southern Engineering i Florida utnyttjat tekniken för styrd horisontell borrning för att möjliggöra säker, snabb och effektiv nedläggning av fiberkabel som används för kommunikation. Med en notering av moderbolaget öppnas möjligheten att förvärva bolag i Europa för att utnyttja den nya tekniken för nedläggning av fiberkabel.