Power & Tower Holding AB (publ)

Power & Tower Holding AB (publ) inleder samarbete med SEAIC för att hitta investerare i Kina

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2018 11:14 CEST

Power & Tower Holding AB som nu genomför en spridningsemission inför börsnotering av bolaget i höst, har inlett ett samarbete med Sino-European Association for International Cooperation (SEAIC) för att hitta investerare i Kina. Power & Tower har i dag 200 aktieägare och siktar på att få över 300 ägare för att nå upp till spridningskravet för notering. Bolaget har möjlighet att bredda aktieägandet och dessutom få tillgång till extra kapital via samarbetet med SEAIC.

” SEAIC kan ge hjälpa oss att hitta nya investerare och samtidigt etablera affärsrelationer med producenter av borrutrustning och kanske även på sikt ge oss en öppning till den kinesiska marknaden för fiberinstallationer” säger Ingemar Sekund, VD för Power & Tower Holding AB.

Presentation av kommande verksamhet i bolaget

Syftet med den kommande notering är att realisera de planer som bolaget har för expansion av verksamheten i Europa. Genom att etablera sin horisontella borrningsteknik för att lägga ned fiberkabel når bolaget snabbt marknadsandelar och omsättning. Erfarenheterna kring denna teknik är hämtad från gas- och oljebranschen i USA som borrar i så kallad ”fracking”. Tekniken gör att det går snabbare, säkrare och framförallt billigare än det nutida sättet att gräva. Inte minst i tättbebyggda områden lämpar sig denna teknik.

Om Power & Tower Holding AB

Power & Tower Holding AB, med organisationsnummer 559086-3451, har via det helägda amerikanska dotterbolaget Southern Engineering i Florida utnyttjat tekniken för horisontell borrning för att möjliggöra säker, snabb och effektiv nedläggning av fiberkabel som används för kommunikation. Med en notering av moderbolaget öppnas möjligheten att förvärva bolag i Europa för att utnyttja den nya tekniken för nedläggning av fiberkabel. Det finns en uttalad ägarstrategi om god utdelning till aktieägarna då marginalerna är cirka 15 procent och marknaden ökar i såväl USA som Europa för dessa tjänster.