Sprinkle Media

Power One Burundi AB expanderar

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2019 16:23 CEST

I linje med bolagets strategi att uppföra och driva kraftverk i Afrika har Power One Burundi AB idag övertagit ett befintligt projekt i Bahardar, Etiopien.

Projektet, som är en solcellspark, innefattar övertagande om ett befintligt PPA som sträcker sig över 25 år. Solcellsanläggningen kommer att ge en effekt om totalt 50 MW och blir således en relativt stor enhet.

Detaljerad finansiell information meddelas kommande vecka.

I samband med denna affär kommer Power One Burundi AB att komplettera styrelsen och sin organisation.

Bolaget passar avslutningsvis på att gratulera Nobels fredspristagare 2019, Etiopiens premiärminister Ably Ahmed till priset.

Power One Burundi AB är ett innovativt projekt för elektrifiering av ett tidigare icke-elektrifierat område med förnybar energi och är väl anpassad till regionernas historia om socialt entreprenörskap och hållbart jordbruk.

Sprinkle Media arbetar med mediakommunikation som är relaterat till kapitalanskaffning, fastighetsmarknad och företagande. Genom styrelserepresentation, vår kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka arbetar vi för att hjälpa bolag att bli branschledande. Vi använder investeringsplattformen raisereach för att erbjuda kapitalanskaffningstjänster som emissioner, fastighetsinvesteringar och crowd funding.