SalusAnsvar AB

PPA – ett samarbete mellan SalusAnsvar och Söderberg & Partners

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 10:43 CET

Som tidigare meddelats har SalusAnsvar och Söderberg & Partners startat ett bolag som ska erbjuda oberoende finansiell rådgivning till medlemmar i organisationer. Det nya bolaget har nu fått ett namn, en logotyp och sitt första avtal.

Det nya bolaget kommer att heta Personlig Portföljanalys AB (PPA, logotyp bifogas). Bolaget ska erbjuda oberoende finansiell rådgivning till medlemmar i organisationer. Rådgivningen bygger dels på ett avancerat analysverktyg vilket samlar in information från finansmarknadens olika aktörer och dels på personlig finansiell rådgivning.

PPA har tecknat sitt första avtal med en organisation, Sveriges Pensionärsförbund (SPF). Det innebär att SPF:s 240 000 medlemmar kommer att erbjudas PPA:s finansiella rådgivning. Diskussioner om samarbete förs med flera andra organisationer.

- I ett samhälle där ett allt större ekonomiskt ansvar vilar på den enskilde individen är rådgivningsbehovet stort. Att en organisation då kan erbjuda sina medlemmar PPA:s tjänster skapar en stark medlemsnytta, säger Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar.

PPA ägs till 51 procent av SalusAnsvar AB och till 49 procent av Söderberg & Partners. SalusAnsvar köpte sin del av bolaget för 25,5 miljoner kronor och break-even beräknas vara uppnått inom två år. Intäkterna sker genom provisionsintäkter på försäljning av externa leverantörers produkter. Omsättningen i PPA beräknas att uppgå till minst 100 miljoner kronor om året efter fyra år.

- PPA:s mål är att höja individers riskjusterade avkastning och framförallt hjälpa honom/henne att identifiera en risknivå som ligger i linje med den personliga risktoleransen. PPA:s analyssystem och affärsidé borgar för att bolaget fullt ut kommer att kunna leverera i linje med bolagets målsättning säger Gustaf Rentzhog, vd Söderberg & Partners.

PPA har sitt huvudkontor i centrala Stockholm. Den personliga rådgivningen sker främst genom Söderberg & Partners befintliga kontorsnät runt om i Sverige. Rekrytering av VD pågår och beräknas vara klart till årsskiftet när verksamheten också ska vara i full gång.


För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Gustaf Rentzhog, vd Söderberg & Partners, 08-410 26 701, 073-423 67 01
Jonas Burvall, informationschef SalusAnsvar, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61


SalusAnsvar AB (publ) är noterat på den nordiska listan. Affärsidén är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.

SalusAnsvars primärkunder är organisationer och slutkunder är medlemmarna i dessa organisationer. Marknaden omfattar cirka 1,9 miljon personer, bestående av medlemmar med familj, i någon av de 60 organisationer SalusAnsvar har samarbete med. SalusAnsvar har 540 000 kunder, av dessa är 210 000 välfärdsförsäkringar.