AMF

"PPM-systemet behöver ökad trygghet"

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:25 CEST

AMF Pension ställer sig kritisk till att PPM-utredningen inte fullt ut
undersökt möjligheten att erbjuda spararna traditionell försäkring i
PPM-systemet.

- Vi välkomnar utredningens förslag om successiv överföring från
fondsparande till traditionell försäkring som innebär en ökad trygghet i
sparandet. Men vi beklagar samtidigt att utredningen inte följt alla
direktiv. Regeringen måste ta fasta på sitt eget direktiv att se över
möjligheten till ett tryggt livräntealternativ under hela spartiden,
säger Christer Elmehagen, VD AMF Pension.

I direktiven till utredningen ingår uppdraget att överväga "om det skall
gå att välja traditionell försäkring före pensionstillfället", samt
"överväga alternativet att konkurrensutsätta PPM:s livränteverksamhet".

- Regeringen var tydlig i direktivet. Utredningen skulle undersöka
möjligheten att erbjuda traditionell försäkring som ett alternativ till
fonder i PPM-systemet under spartiden. Nu blev det inte så och därför
förväntar vi oss att regeringen tar initiativ till att utreda frågan
vidare. Historiskt sett skulle de svenska spararna ha tjänat på ett
konkurrensutsatt traditionellt försäkringsalternativ i hela
PPM-systemet, säger Christer Elmehagen.

Den genomsnittliga PPM-spararen låg på minus ända fram till i maj i år.
Det tog mer än fyra år från det att systemet infördes till dess att
snittspararen hade mer på kontot än vad som betalats in. Och fortfarande
står cirka en tredjedel av spararna på minus. Allt enligt beräkningar
från PPM som TT publicerade i mitten av juni.

Under samma period har en traditionell försäkring givit ungefär 3
procent per år i garanterad avkastning. Vissa bolag har dessutom delat
ut överskott i form av återbäring under den här perioden.

BAKGRUNDSFAKTA

I direktiven till PPM-utredningen framgår att utredningen ska utreda om
val av traditionell försäkring ska kunna göras innan pensionstillfället,
om spararna ska kunna välja fram och tillbaks mellan fond- och
traditionell försäkring samt om den traditionella försäkringsdelen av
PPM-systemet ska konkurrensutsättas.

I dagens system kan PPM-spararna vid pensionstillfället flytta hela sitt
sparande till en icke-konkurrensutsatt traditionell försäkring som
tillhandahålls av Premiepensionsmyndigheten.



För ytterligare frågor, kontakta Christer Elmehagen, VD AMF Pension,
0707-307 000, eller Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16.


AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt
Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs
enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF
Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.