EU-Focus It-Hansan

Pragmatisk Demokrati, eller här har ni era jävlar

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 11:24 CEST

Pressmeddelande om boken "Pragmatisk Demokrati, eller här har ni era jävlar"

Denna boks huvudperson, Leif-Wilhelm Aronsson, har sedan barndomen, utan att själv veta om det, varit antiempirist och rationalist. Han ifrågasätter nämligen de mänskliga sinneserfarenheterna (empirin) eftersom han med dessa inte kan varsebli allt, inte ens de simplaste av de lögner som kommer från vissa av släkten af Flamines.

Därför förkastar han empirin och betraktar det mänskliga förnuftet (rationalismen) och logiken tillsammans med intuitionen som högsta instansen för avgörande av alla sina frågor, inte den plågsamma och bristfälliga sinneserfarenheten. Ett faktum som ständigt sätter honom i stridsberedskap mot allt han anser oförnuftigt, vilket är lögner och vilseledande beteende, men också uppenbar illvilja och översitteri - allt det som hans mor Anne-Marie och syskon Jan-Harry och Beatrix-Marie och han själv ständigt varit utsatta för.

Vad som orsakar hans förnufts konflikt med empirismen är hans erfarenheter av sin tids sofister som ju är vissa av släkten af Flamines, deras lögner, emballerade av vissa journalister, alla mediekonsulter och vissa vetenskapsmän inom företags- och nationalekonomi samt vissa kognitionsforskare, finansierade av alla förbrytare i näringslivet.

Därför söker han något nytt, en vetenskap som då mänskliga sinneserfarenheterna inte räcker kan blottlägga och befria hans sinnen från alla blå dunster som vissa av de jävla af Flamines sprider. Det var naturligtvis därför Leif-Wilhelm Aronsson började sina universitetsstudier. Och det var vid universitetet som hans strävan efter förnuftig kunskap skulle avgöras - genom frågor.

Kärnan i boken handlar om en författare som på sitt yttersta inser sin fantastiska förmåga som ligger i att det han skrivit om, talat om och tänkt på antingen redan varit verklighet, blivit verklighet eller så blir det verklighet.

Detta litterära grepp ger kreativa öppningar, vilka antyds av bokens titel som beskriver dess centrala innehåll: det svåra att avslöja makthavares lögner och vilseledande beteende:
Problemet som bokens författare med sin förmåga blottlägger uppstår när vissa personer som representerar folkmakten i beslutande församlingar ljuger och vilseleder under förevändningen "att man måste vara pragmatisk, inte trogen sanningen eller politiska ideal." Ett numera allmänt vedertaget beteende bland makthavare som upphöjts till norm för sanningen också hos många av oss andra.

Författaren talar och skriver om EPV, det som uttrycker ett eller flera underliggande uppsåt att ljuga. Och anledningen därtill är att EPV beskriver lögner eftersom "E" står för empirism, det vi kan varsebli med våra sinnen, vilket i sammanhanget med lögner nästan är noll. Och för att helt eliminera risken för upptäckt gör vissa sina lögner legitima när de ger dem innebörden av att vara "P" som i pragmatiska, vilket för vissa är det enda förnuftiga. "V" följer av sig själv: som i vulgaris, från latinet. "vardaglig; vanlig", till vulgus "folk."


Ändå är det ofta omöjligt att avslöja lögner hos vissa mot andra. Därför lanserar bokens författare en vetenskaplig metod, som utan empiriska moment, baserade på logiskt, kritiskt och självständigt tänkande omedelbart och utan intellektuell analys blottlägger sanningen. Detta behövs. Författaren vet nämligen att hans tids sofister erbjuder vissa makthavare undervisning mot betalning i både talekonst och hur de skall hantera medierna när de avslöjas med lögner.

Och så rannsakas de, döms och - befordras. Detta finner författaren oanständigt, och tar därför i sitt tal och sin skrift ställning mot sin tids sofister, precis som Platon gjorde mot sin tids. Och precis som Platon går bokens författare emot empirismen som leverantör av säkra kunskaper.
Anmäl ditt intresse såskickar jag boken för värdering så snart jag har den från tryckeriet. Under tiden kanske läsaren vill titta på min hemsida där jag berättar mer om boken och om mig själv: http://www.carltony.eu

DIHR Karl Tony Karlsson

031-713 82 84: 713 58 87

0703 00 62 90

karltony@comhem.se