Praktiska

Praktiska bidrar till sänkt ungdomsarbetslöshet

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 07:30 CEST

Med ett snitt där tre av fyra elever får arbete efter avslutade studier visar
Praktiska resultat som stödjer Björklunds förslag från Almedalsveckan
på att en satsning av lärlingssystemet är vägen för att vända
ungdomsarbetslöshetens negativa utveckling.


På Almedalsveckan den 5 juli presenterade Jan Björklund Lärlingssystem 2.0
där Folkpartiet föreslår att fler ungdomar ska utbildas i nära samverkan med
näringsliv och offentlig sektor. Ett utbyggt lärlingssystem har visat sig vara en
framgångsfaktor i europeiska länder med låg ungdomsarbetslöshet.


- En av de stora utmaningar som Sverige möter idag är att hitta en lösning på
den ökande ungdomsarbetslösheten som ligger på ungefär 25 procent. Vi
tycker att det är mycket glädjande att politiker och samhälle visar ett ökat
intresse för lärlingsutbildningar, säger Patrik Wigelius, Myndighets- och
Kvalitetsansvarig på Praktiska.


En väl utförd lärlingsutbildning ger inte bara goda förutsättningar till jobb, den
ger också eleven verktyg för att starta ett eget företag och möjlighet till
grundläggande högskolebehörighet. Rätt utförd ger lärlingsutbildningar
våra ungdomar en god start in i yrkeslivet och är därmed också en effektiv
åtgärd för minskad ungdomsarbetslöshet.


Praktiska har bedrivit lärlingsutbildningar sedan 1999 och är ledande inom
lärlingsutbildningar i Sverige. Hos oss har tusentals elever fått möjligheten
att i nära samverkan med en arbetsplats få en yrkesutbildning som leder till
jobb. 73 procent av avgångseleverna 2012 hade jobb direkt efter avslutade
studier. Majoriteten fick det på den arbetsplats där de hade praktiserat. Vi är
övertygade om att en utvecklad lärlingsutbildning leder till minskad
ungdomarbetslöshet och därmed är bra för Sverige och dess samhällsutveckling!


Några fakta om Praktiska
> Praktiska har bedrivit gymnasial lärlingsutbildning sedan 1999.
> Praktiska utbildar elever till ett yrke – 73 procent av avgångseleverna 2012 hade jobb direkt
efter avslutade studier.
> Praktiska erbjuder ett alternativ för de som inte vill gå en traditionell utbildning.
> Praktiskas utbildningar minskar ungdomsarbetslösheten.
> Praktiskas utbildningar förbättrar integration.
> Praktiska samarbetar med över 3000 arbetsplatser årligen.
> Praktiskas elever trivs och känner sig trygga – både i skolan och på praktik.


Kontakt
Patrik Wigelius
Myndighets- och Kvalitetsansvarig samt Presskontakt
Mobil: 070 866 06 80, Epost: patrik.wigelius@vindora.se


Jarl Uggla
VD
Mobil: 072 571 08 01, Epost: jarl.uggla@vindora.se

Praktiska är ledande i Sverige inom praktiska yrkesutbildningar, och driver idag gymnasieskolor på 36 orter med närmare 5 000 elever. Företaget har under flera år utvecklat en modell för lärlingsutbildningar och har som ambition att fortsätta leda utvecklingen av utbildningar som möter arbetsmarknadens krav.