Prata Om Alkohol

Prata Om Alkohol inbjudna till Spånga

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2013 15:08 CEST

Prata Om Alkohol fortsätter sin populära föreläsningsserie för skolor. Den 23 april är skolsatsningen inbjuden till Kunskapsskolan i Spånga för att inspirera till ett givande hälsofrämjande arbete.

Skolan når alla ungdomar i en ålder då de prövar och utvecklar en egen identitet. Valborg som står för dörren är många gånger en startpunkt för första tonårsfyllan. Därför är det extra viktigt att få skolor att arbeta med alkoholförebyggande frågor under denna period.

Prata Om Alkohol är utformat för att uppmuntra och vägleda till ett givande och aktivt hälsofrämjande arbete med ungdomar. Metoden är vetenskapligt utvärderad för hälsofrämjande arbete med ungdomar och Skolverket lyfter fram den som ett gott exempel.

Prata Om Alkohols föreläsare Jan Lindh har 30-årig erfarenhet som ledare inom skola, elitidrott och näringsliv.

Plats: Kunskapsskolan i Spånga
Datum: 23 april
Klockan: 12-14

Kontakt: info@prataomalkoho.se

Adress: Prata Om Alkohol, Sveavägen 98 (1tr), 113 50 Stockholm

Prata Om Alkohol är ett vetenskapligt testat skolprogram framtaget för hälsofrämjande undervisning i skolan och idrotten. Programmet har sedan starten 2006 drivits av utbildningsföretaget Kunskapskraft & Media AB (www.kkm.se) med medel från branschorganisationerna Sprit- och Vinleverantörsföreningen (SVL, www.spritochvinleverantorerna.se) och Sverige Bryggerier (www.sverigesbryggerier.se). Prata Om Alkohols metodmaterial för skolan är idag beställt av 75 % av alla Sveriges högstadier och gymnasier.