Prata Om Alkohol

Prata Om Alkohol inbjudna till Umeå

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 15:59 CET

KFUM i Umeå bjuder in Prata Om Alkohol för att inspirera och ge praktiska tips för ett givande hälsofrämjande arbete med ungdomar.

Projektet Sesam inom KFUM i Umeå har bjudit in Prata Om Alkohol för att utveckla det hälsofrämjande arbetet och öka deltagarnas kunskap om vad en sund livsstil innebär.

Kartläggningar visar att traditionellt och upplysande hälsofrämjande arbete inte har de effekter på ungomdars beteende som man förväntat sig. Samtal och dialog med eleverna i kombination med "Life Skills" är det som har visat sig fungera bäst. Prata Om Alkohol består av konkreta klassrumsövningar som bygger just på denna pedagogik.

Per Hazelius projektledare för Prata Om Alkohol säger,
”Prata Om Alkohol är en etablerad och vetenskapligt testad skolsatsning som är inne på sitt sjunde år i arbetet med att påverka unga att skjuta upp en eventuell alkoholdebut. Prata Om Alkohol genomför varje år utbildningar över hela landet och nu är satsningen för andra gången inbjuden till Umeå har för att utveckla det hälsofrämjande arbetet.”

Tidpunkter för fortbildningen i Umeå den 6/11
10.00-12.00 Fortbildning pedagoger
13.00-14.30 Fortbildning studenter inom Sesam

Prata Om Alkohol arbetar för att skjuta upp en eventuell alkoholdebut bland ungdomar. Det sker genom distribution av vårt vetenskapligt testade utbildningsmaterial, fortbildningar för skolpersonal och idrottsledare samt informationsarbete för att höja statusen kring denna viktiga fråga i Sveriges skolor och idrottsföreningar.

Prata Om Alkohols metodmaterial har beställts av 75 % av Sveriges högstadier och gymnasier. Satsningen har även uppmärksammats internationellt och har idag lanserat i flera europeiska länder.