ChronTech Pharma AB

Pre-kliniska säkerhets- och toxicits-tester på Alpha-HGA visar positiva resultat

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 19:00 CEST

Fas I/II studie på HIV-patienter planeras starta tidigt 2005

Tripep AB (publ) har nu erhållit resultaten från de prekliniska
säkerhets- och toxikologi-utvärderingsstudierna på Bolagets nya
anti-HIV-läkemedelskandidat alfha-HGA. Genomförandet av dessa är en
förutsättning för den planerade fasI/II kliniska studien på
HIV-infekterade patienter i Thailand. Säkerhets- och toxikologistudierna
utfördes i enlighet med internationella krav för säkerhetsutvärdering av
läkemedel för humant bruk och har utförts av Scantox A/S i Danmark.

Studierna visade att alfaHGA är en substans med mycket låg toxicitet.
Säkerhetsfarmakologi-studierna in vitro och in vivo visade att alfaHGA
inte hade några kardiovaskulära, respiratoriska eller centralnervösa
bieffekter. Dessutom visade de fyra veckor långa
toxikologi-undersökningarna med daglig dosering till råttor respektive
minigrisar att alfaHGA inte gav några system-toxikologiska effekter. Vid
doser som var 50 gånger så stora som de förväntade doserna till människa
kunde endast tecken på lokal irritation i magsäcksslemhinna observeras
när substansen gavs per oralt i form av ett hydrokloridsalt.

"Detta för alfaHGA positiva utfallet banar vägen för att ta alfaHGA in i
kliniska fas I/II studier. Vi kan nu färdigställa det kliniska
studieprotokollet och övriga handlingar för inskickande till de
regulatoriska myndigheterna i Thailand där fas I/II studierna på
HIV-infekterade patienter planeras starta tidigt nästa år", kommenterar
Tripeps VD, Professor Anders Vahlne.

Se även en denna dag utfärdat pressmeddelande beträffande finansiering
av Bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rolf Nordström, Ordförande, Tripep AB (publ)

Tel: +44 20 7839 8686, mobil: +44 7776 137 400
E-mail: rolf.l.nordstrom@btinternet.com
 
Anders Vahlne, verkställande direktör och forskningschef, Tripep AB
(publ)
Tel: 035 31755, mobil: 0709-28 05 28
E-mail: anders.vahlne@labmed.ki.se
 
Conor McCarthy, NCB, Dublin, Ireland

Tel: +353 1 611 5989, mobil: +353 87 290 0409
E-mail: conor.mccarthy@ncb.ie
 
Lisa Baderoon, Buchanan Communications
Tel: + 44 20 7466 5000, mobil: +44 7721 413 496
E-mail: lisab@buchanan.uk.com
 
Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och
kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade och
patentsökta teknologier:
forskning och utveckling av alfaHGA, en bromsmedicin mot HIV,
preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och
profylaktiska
vacciner mot HIV och Hepatit C samt teknologiplattformen RAS®.
via intressebolaget VLP Biotech Inc. ta fram vaccin mot
influensa,allergi
och Alzheimers sjukdom.


För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida
www.tripep.se
 
NCB Stockbrokers is Ireland's largest independent investment house. Its
businesses comprise of Equities, Corporate Finance, Fixed Income,
Wealth Management, Specialist Asset Management, Private Equity,
Moneybroking and Investment Funds. NCB Stockbrokers Ltd is a member of
the Irish Stock Exchange and the London Stock Exchange and is authorised
by the Irish Financial Services Regulatory Authority under the Stock
Exchange Act, 1995.
 
www.ncbdirect.com